Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000

Bruk av franchisebegrepet, hva mener du?

Stadig flere bruker begrepet franchise og inviterer franchisetakere til å starte egen virksomhet.  I alt for mange tilfeller stiller vi spørsmålet om de virkelig vet eller forstår hva franchise er.

  • Skal f.eks.en virksomhet, som på grunn av manglende resultater må avslutte den lokale enheten, kunne benytte begrepet franchise, når de forsøker å få en «franchisetaker» til å overta enheten og drive den videre for egen regning og risiko?
  • Skal en virksomhet som bare tilbyr varepakker, men ingen kunnskap eller erfaring om å etablere og drive en lokal enhet, kunne benytte begrepet franchise?
  • Skal en virksomhet som bare tilbyr samarbeid om et varemerke og kampanjer, kunne benytte begrepet franchise?

Eller skal vi, som etter beste evne står for etisk bruk av franchisemetoden,  kunne reagere og ikke minst med å si vår mening når vi ser metoden misbrukt?  Hvis vi ikke gjør bruk av selvjustis, er risikoen for overlater vi den offentlige oppfatningen av franchise til de som ønsker metoden «nord og ned»!

De Europiske etiske regler for franchise, se De europiske etiske regler for franchising
gir gode rammer for bruk av franchise, også i Norge og rammer som virkelig anbefales.

Håper dere viser engasjement og kommenterer mine spørsmål ved å benytte kommentar feltet på våre websider.

Med franchisehilsen

Børge Nilssen

1 kommentar
  1. Johan Baklund
    Johan Baklund02-03-2011

    Franchise er etter min mening et komplett konsept for å drive butikk i et lokalt marked med sortiment, kommunikasjon, driftsrutiner, adm rutiner, konkretisert arbeidsdeling mellom sentral og lokal enhet, omforente prinsipper for hvordan samarbeidet om dette skal foregå, osv. Dette må etter min mening ubetinget være på plass for å kunne si at man jobber med franchise. På hvilken måte og i hvilken dybde vil jo måtte variere utfra kompleksiteten i kundetilbudet og verdikjeden bak.

    Når det gjelder bruk av franchise i lokale enheter som sliter med lønnsomheten mener jeg at man prinsipielt skal være forsiktig med det. I enkelte situasjoner og lokale markeder kan det allikevel være slik at et sterkt lokalt eierskap kan skape bedre resultater fordi det krever en arbeidsinnsats som også må gi driver en større oppside for å oppleves inspirerende. I så tilfelle bør det være bevist at konseptet lykkes andre steder, og det må være stor grad av åpenhet rundt situasjonen og til hva som vil kreves for å tjene penger på den lokale enheten det gjelder. Det er helt uakseptabelt å bare flytte risikoen over på en person som «ikke vet bedre» eller som ikke med stor sannsynlighet er i stand til å skape lønnsomhet. Dette bør derfor høre til sjeldenhetene.

Leave a Reply

Hvorfor spør vi?