Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000
FI

Stor franchiseaktivitet i Norge!!

2015 ser ut til å bli ennå et gjennomslags år for franchisemetoden i Norge! Sjelden har vi hatt flere positive aktiviter knyttet til franchise enn i høst:

Franchisekonferansen 2015, 15.oktober 2015Franchisekonferanse logo 2015-1

Endelige er den originale Franchisekonferansen tilbake som møteplass for franchiseaktører og interesserte. Franchisekonferansen
skal være stedet for det det unike omkring franchisemetoden er tydelig. I år er fokus på en meget viktig partner i samarbeidet,  franchisetakeren. Kan vi kalle hva som helst for «Franchise». Konferansen drøfter de juridiske, praktiske og moralske sidene? tredje tema er hvor holdbare er Franchiseavtalene.

Se programmet på www.franchisekonferansen.no og meld deg på

Norsk Franchise Forum

er godt i gang og første milepel er Franchisekonferansen 2015. NFF er en direkte videreføring av Norges Franchise Forening etablert i 1972. Bruken av begrepet «Franchise» tydeliggjør behovet for NFFs målsettinger; Spre kunnskap om franchisemetoden og beskytt metoden for misbruk.

IFA Franchise Mission 19.oktober 2015IFA franchise

IFA, den amerikanske franchiseforeningen gjennomfører, i samarbeid med US Embassy,  Franchise Mission i Norden og kommer til Oslo 19.oktober. Et titall franchisekonsepter presenterer seg og stille opp til «speeddating» med aktuelle som ser mulighetene som master franchisetaker.

Franchising-The Nordic Model, forskningsprosjekt 2015-2017FI

Universitetet i Helsinki, ved det juridiske fakultetet er initiativtaker til et nordisk forskningsprosjekt som skal se på bruk av franchisemetoden i Norden. Prosjektet er et samarbeid med forskere fra Sverige, Norge, Danmark og Finland. Alle som arbeider med franchise er opptatt av rammebetingelsene for metoden og vi ønsker prosjektet meget velkommen. Siden dr.juris Lars G.Norheim la frem doktoravhandlingen «Franchising, avgangsvederlag og agentur»» i 2003 har det ikke skjedd mye på dette området.