Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000
Kommunikasjon 3

God kommunikasjon, grunnlaget for å overleve!

I samarbeid med Norsk Franchise og Oslo Handelsstand Forening arrangerer vi Franchisefrokost 14.februar kl 0830-1100.

 

 

Kjeder er samarbeid mellom to parter, den lokale enhetene og den sentrale enheten. Grunnlaget for samarbeidet er en ting, men det som kjennetegner et godt samarbeid er den løpende kommunikasjonen.

Utfordringene er de samme. Uansett organisasjonsform.

Hvordan kommunisere, motivere, kvalitetssikre på en måte som skaper et godt langsiktig samarbeid?
Oppgavene ligger på kjedeledelsen og apparatet i felten.

  • Hvordan kommunisere og motivere i det daglige?
  • Hvordan få nye ideer og endringer fram til alle?
  • Hvordan kvalitetssikre konseptet?
  • Hvordan unngå vennskapsfellen?
  • Hvordan gjøre konsekvenser gjeldene?

For å drøfte erfaringer og muligheter har vi bedt

  • Eirik Jarl Nilssen franchise direktør Elkjøp,
  • Leder franchise Espen Iversen. If Forsikringssenter
  • Daglig leder Tony Støkkebo, Håndverksgruppen 800

drøfte sine egne erfaringer i samtale med deltakerne og ledet av Børge Nilssen. Deltakerne får heftet Konseptrådgiveren,

Ønsker du ytterligere opplysninger kontakt borge@norskfranchise.no

Påmelding:  www.ohf.no/events/franchisefrokost/     

Sted: Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate

Tid: Tirsdag 14. Februar kl.0830-1100

Gratis for medlemmer av Norsk Franchise og OHF

Andre kr.500