Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000

Rekruttering av franchisetakere

Rekruttering av franchisetakere er, etter å ha testet og dokumentert et levedyktig franchisekonsept, den viktigste oppgaven for franchisegiver.

Hva og hvordan skal franchisegiver gjøre det for til enhver tid ha kandidater til eksisterende og fremtidige lokale enheter?

Jeg vil her sette opp noen klare sjekkpunkter som gjør at denne delen av franchisegivers virksomhet kan gjennomføres på en effektiv og profesjonell måte:

1. Utarbeid en tydelig kravprofil for franchisetakeren

En kravprofil som tydelig beskriver de kriteria franchisetakeren skal ha innen områdene:

 • Holdninger
 • Kunnskap
 • Ferdigheter
 • Økonomi

2. Rekrutteringsprosess

En prosess som sikrer at begge parter har nødvendig informasjon til å gjøre et riktig valg og bare gjør avtaler som de tror på.

 • Hvordan finne kandidater, annonse, web, munn til munn, sosiale media
 • Effektivt behandle henvendelser mot kravprofil
 • Personlig møte for å bli kjent med kandidaten
 • Personlig møte for å gi kandidaten nødvendig kunnskap for sammen med franchisegiver budsjettere sin lokale enhet
 • Personlig møte for å avstemme tro på hverandre og eventuell gjennomgang av franchiseavtalen
 • Kandidatens egen vurdering og avstemming
 • Undertegning av franchiseavtalen og plan for igangsetting

3. Opplæring, trening og oppstart

Planen for igangsettelse inneholder konkret plan for hvordan franchisegiver skal sette franchisetaker i stand til å bruke franchisekonseptet på en slik måte at han eller hun har muligheter for å lykkes. Dette omfatter opplæring, trening gjennom praktisk å arbeide i en lokal enhet og selvfølgelig å fysisk etablere den lokale enhet.

4. Oppfølging og støtte

De første månedene i driftsfasen er kritisk i alle oppstarter. Det gjelder enten det går bra eller ikke. Det er viktig at franchisegiver har ressurser både til å følge med og ikke minst tre støttende til.