Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000
Franchisekonferanse Logo 2015 1

Detaljprogrammet NFF Franchisekonferansen 2015

Franchisekonferanse logo 2015-1Detaljprogrammet for Franchisekonferansen 15.oktober er nå lagt ut.
Franchisekonferansen 2015 belyser tre meget sentrale temaer i vellykket bruk av franchisemetoden:

Se www.franchisekonferansen.no

Vellykkede franchisetakere
Ansvarlig franchisegiver
Holdbarheten av franchiseavtalen

Konferansen passer for nåværende og  potensielle franchisetakere, nåværende og potensielle franchisegivere, alle som leverer tjenester til bransjen og alle som ønsker å forstå franchise.

De siste årene har franchise blitt brukt om mange typer samarbeid mellom sentral og lokal enhet.
Norsk Franchise Forum er opptatt av at franchisemetodens kritiske suksessfaktorer forstås og at den mest benyttede samarbeidsformen oppfattes som en seriøs samarbeidsform mellom selvstendige parter som skaper merverdier for kunden, for franchisetaker og for franchisegiver.

På konferansen belyser vi dette gjennom temaene:

  • Sannhetsvitnene er franchisetakerne!
    Vellykkede franchisetakere over tid er grunnlaget for et godt franchisekonsept.
  • Rammebetingelser for å bygge et verdiskapende franchisekonsept
    De juridiske, innholdsmessige og etiske krav til eieren av franchisekonseptet, franchisegiveren.
  • Holdbarheten av den juridiske franchiseavtalen
    Denne belyses juridisk og praktisk.

Møt det norske franchisemiljøet på Franchisekonferansen