Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000
Balanse E1471869962522

Trenger vi en egen franchiselov i Norge?

Er det virkelig slik at Norges vel 25.000 franchisetakere trenger en egen lov for å beskytte seg for urimelige avtaler og utnyttelse i samarbeidet med sin alltid betydelig større parter, franchisegiveren?

Er det virkelig slik at ansatte hos franchisetakerne ikke har noen innflytelse på sin egen arbeidsplass? På tross av at de arbeider tett med eieren og daglig leder, franchisetakeren!

 

Invitasjon til Norsk Franchise Franchisekonferanse 2016 15.september

Med alltid skiftene politiske vinder mener Norsk Franchise, en forening som arbeider for kunnskapsbasert utvikling og bruk av franchisemetoden innenfor etiske rammer, at det er viktig å ligge i forkant og legge de riktige fakta og premissene til grunn.

På den 36. Franchisekonferansen legger Norsk Franchise opp til en grundig gjennomgang av spørsmålet. Innledere fra Norges og Sveriges ledende jurister på området ser på erfaringene fra innføringen av egen franchiselov i Sverige og den lovmessige situasjonen i Norge. Norsk Franchise går gjennom sine etiske regler. Leder av LO Handel og Kontor redegjør for de fagorganisertes standpunkter. På dette grunnlaget samles disse sammen med representanter fra franchisegiver og franchisetaker til debatt under ledelse av Aslak Bonde.

Meld deg på og se hele programmet her.