Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000
Superstar 2

Superstar!

Alle som arbeider profesjonellt med med kjeder bekrefter hypotesen om at
de som benytter verktøyene i konseptet og fokuserer innenfor rammene,
er de som oppnår de beste resultatene.

Superstar 2

Ønsker du å lese innlegget. Klikk her!
Ønsker du å benytte det i ditt arbeid er du velkommn!

Det er mange årsaker til at en franchisetaker ønsker å gjøre det på sin måte, egen erfaring, egen mening og holdning, manglene tro på konseptet og verktøyene, manglende tillit til franchisegiver.

Det er franchisegivers oppgave og ansvar å skape det best mulig grunnlag for samarbeidet. Det starter med hvem som rekrutteres, opplæring og trening og løpende støtte.

Det sier seg selv at et samarbeid bygget på at franchisetaker ikke verken forstår eller tror på konseptet, får mangelfull opplæring og trening og liten eller ingen støtte fra franchisegiver.

Dessverre kan vi lese i media at franchisetaker må gå til retten og får erstatning for økonomiske tap i millionstørrelsen for manglende innhold i franchisekonseptet. Det er bra at denne muligheten finnes, men det må være i alles interesse at slike franchisekonsepter ønsker vi ikke. De skader franchisemetodens renome!