Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000
Franchise I Norge

En liten historiefortelling

Det er ved runding av milepeler det er behov å løfte blikket og se både fremover og bakover. Den nye redaktøren av Franchise i NorgeKjedemagasinet har utfordret meg til å skrive en annerledes artikkel om franchise, etter å ha skrevet en artikkel i hvert nummer nesten siden oppstarten av magasinet. Den er nå på trykk i nummer 1/2016 av Kjedemagasinet på hele tre sider. Ønsker du å lese hele, klikk her.

Vi som arbeider profesjonelt med franchise, ser behovet for å tydeliggjøre franchise på en slik måte at dette blir en attraktiv og stueren samarbeidsform for franchisegivere og franchisetakere.

Her er det mye og ta tak i og det viktigste verktøyet for dette arbeidet er den ideelle foreningen Norsk Franchise Forum. NFF er videreføringen av Norsk Franchise Forening, etablert i 1973 og med den årlige Franchisekonferansen som møteplass. Etter reetableringen i 2013 er vi i gang med planleggingen av den 36th Franchisekonferansen 2016 15.september. Vi beklager at en kommersiell aktør, på tross av forsøk på dialog, kopierer denne betegnelsen og på denne måten forvirrer omgivelsene.

Sett av datoen 15.september for den virkelige Franchisekonferansen.
Vi ses der!