Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000
Det Optimale

Det optimale franchisesamarbeidet

Franchisesamarbeidet har siden starten i 1950-årene utviklet seg dramatisk. Fra den enkle modellen om at franchisegiver eier konseptet og franchisetaker gjennom en rettighet eier. etablerer og driver sin egen lokale virksomhet, har vi nå en helt annen eiersituasjon i samarbeidet.

Den optimale franchisegiver forstår sitt ansvar som eier og bygger et varemerke med innhold som gjennom fornøyde kunder gir lønnsomhet i franchisen, den lokale enheten, og en solid posisjon i markedet. En franchiseenhet har mange former, fra butikk, kontor, bil, nettsted m.m. Det er franchisegivers valg. Uansett skal franchisegiver utvikler verktøy som sikrer franchisetaker effektivitet, kundetilfredshet og lokal lønnsomhet. I motsetning til å bygge en stor sentral organisasjon som fort blir drevet av egne mål og ambisjoner.

Den optimale franchisetaker er en person som har de nødvendige egenskaper, tror på franchisekonseptet og bruker dokumentert kunnskap og verktøy, er en god rolleperson for både ansatte og kunder, driver lønnsomt og bygger verdier i sitt eget selskap i et langsiktig samarbeid med franchisegiver. I motsetning til en franchisetaker som holder på ”sjølråderetten” .

Les hele artikkelen.

Artikkelen er tidligere publisert i Kjedemagasinet #5 2016

Leave a Reply

Hvorfor spør vi?