Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000

Fordeler med franchise må ses på både fra franchisegiver side og fra franchisetakers side;

1. Franchisegiveren

 • får andre, franchisetakere til å investere i og drive den lokale enheten, reduserer risiko
 • får tilgang til lokale markedskunnskap og kompetanse
 • får samarbeidspartenere som er svært motiverte fodi de driver sin egen virksomhet
 • kan ekspandere raskere pga av investeringsmidler og mennesker
 • kan bygge ut og drive et nettverk av lokale enheter med betydelig mindre adminstrasjon enn ved egeneide

2. Franchisetakeren

 • får muligheten til å starte egen virksomhet uten å være «grunder»
 • et testet og dokumentert konsept og varemerke
 • erfaringer og opplæring
 • løpende støtte og oppfølging
 • tilgang til stordriftgevinster
 • bli en del av et miljø, faglig og sosialt

Ønsker du å fordype deg i franchise anbefales boken Franchise, Verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter, Fagbokforlaget 2009.