Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000

Hva er franchise ?

Skjermbilde 2009 11 24 Kl. 15.20.53

Scan 001_2Definisjon av franchise

Franchise er en metode for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter.

Med et helhetlig forretningskonsept mener vi at eieren av konseptet har identifisert og dokumentert konkrete elementer som skaper fornøyde kunder. Med fornøyde kunder mener vi kunder som kjøper produktet eller tjenesten på ny og anbefaler det til andre.

Et franchisekonsept etableres ved et avtalefestet, tidsbestemt partnerskap mellom to selvstendige parter hvor franchisegiver eier, utvikler, tester og dokumenterer et komplett forretningskonsept som hun eller han gir en lokal driver, franchisetaker, rett til å etablere og drive.

Franchisegiver er forpliktet til å overføre nødvendig kunnskap og gi løpende støtte til franchisetakeren i avtaleperioden.