Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000

Skjermbilde 2009-11-24 kl. 15.20.53En franchisetaker er en person som gjennom en franchiseavtale får rettighetene til å etablere og/eller drive en lokal enhet av et testet og dokumentert konsept.

Franchisetakeren kan på denne måten starte sin egen lokale virksomhet uten å ha «grunderegenskaper», skape noe selv. Franchisetakeren skal kunne drive sin egen virksomhet med suksess, fordi konseptet tidligere er utprøvd i praktisk drift, dokumentert, og franchisetaker får nødvendig opplæring og løpende støtte.

Franchisetakeren driver vanligvis sin virksomhet i et aksjeselskap. Franchisetaker betaler et engangsbeløp for rettigheten og en løpende avgift av omsetningen til franchisegiver. Franchisetakeren har ansvar for å drive konseptet innenfor de rammene som er dokumenterte.

Franchisegiver er forpliktet til å overføre nødvendig kunnskap til franchisetaker og gi han løpende støtte i avtaleperioden. Avtaleperioden bør være så lang at franchisetaker har rimelig tid til å få igjen sine egne investeringer og muligheter for overskudd. Avtaleperioden er vanligvis 5 år eller lengere.