Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000

Ulemper med franchise må ses på både fra franchisegiver side og fra franchisetakers side;

1. Franchisegiveren

  • må utvikle, teste og dokumentere et lønnsomt konsept for den lokale enheten
  • må ha de nødvendige egenskapene for å kunne velge og sette franchisetaker i stand til å etablere og drive konseptet innenfor de definerte rammene
  • må kvalitetssikre franchisekonseptet og driften i alle ledd
  • må være villig til å dele verdiskapningen med franchisetakeren

2. Franchisetakeren

  • må akseptere å etablere og drive innenfor rammene av konseptet
  • må delta i opplæring, trening og nødvendig møteaktivitet
  • bidra med egne ideer og tanker om videreutvikling og drift

Ønsker du å fordype deg i franchise anbefales boken Franchise, Verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter, Fagbokforlaget 2009.