Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000

Historikk

Gode Venner 2

Gode venner_2Børge Nilssen lærte franchise å kjenne første gang i 1972.

Børge ble, som medlem av styret i Markedsføringsforeningen i Oslo, ansvarlig for Norges første franchise seminar, et seminar som ble gjennomført i løpet av tre dager med deltakere fra alle kjeder på den tiden.

Herbert Giesen, svensk statsborger født i Tyskland  arbeidet som franchise spesialist i Stockholm og gjennomførte en seminarrekke i Skandinavia. Budskapet var kunnskap om franchise og klar melding om å etablere en nasjonal franchiseforening som skulle spre kunnskap og beskytte franchisemetoden mot misbruk.

Resultatet av hans arbeid var opprettelsen av franchiseforeninger i Sverige, Danmark og Norge i første halvdel av 1970 årene.

Børge var den gang ansatt i Narvesen og hans sjef og deltaker på seminaret advokat Lasse Hvinden ble interessert og tok på seg oppgaven som sekretær i Norge Franchise Forening formelt dannet i august 1973.

Børge ble med som styremedlem og var frem til innlemmelsen i HSH i 1998 styremedlem og periodisk styreleder i foreningen. Som styreleder ble det mange besøk i våre naboland og deltakelse på deres arrangementer, noe som ga god innsikt i  hvordan franchisemetoden vokste frem.

Som forhandleransvarlig i Hewlett Packard fikk Børge i 1982 en ny kunde med butikk i Rådhusgaten i Oslo. Computerland var et franchisekonsept fra USA. Denne etableringen satte franchise teori ut i praksis for Børge og interessen for franchise ble bare større.                                                                                                                                 Anders Trygg Som styreleder i NFF besøkte Børge i 1986 en av de få franchisemessene som ble gjennomført i Sverige. På denne messen var utstiller Anders Trygg som drev Effectum Franchise Management. Anders var sentral i den svenske franchiseforeningen og klarte tre år på rad å selge nok utstillerplasser for å kunne avholde franchisemesse.

I 1987 inngikk Børge avtale med Anders om etablering av Effectum i Norge. Børge fikk med seg sin Sølvi som tok hånd om kontor, administrasjon og ikke minst kundene. En meget viktig aktivitet var gjennomføring av kurs i franchise, et tilbud Effectum fortsatt tilbyr. Effectum har siden arbeidet med over 250 franchisekonsepter og systemer i Norge og delvis internasjonalt. I tillegg har vi kurset mange hundre personer på forskjellige områder av franchise, fra utvikling til rekruttering og drift.
Børge har også forelest på Handelshøyskolen BI ´s varehandels studium  i Oslo og Bergen.

I 2012 innledet Effectum et samarbeid med konsulent og rekrutterings firmaet Habberstad AS. Målsettingen med et slik samarbeid og samboerskap er ved felles ressurser kunne bistå våre kunder med bredere og dypere kompetanse og bistand.

I 2014 lanserte Handelshøyskolen BI  et eget høyskolekurs i Franchise, et kurs på Bachelor studiet som gir 7,5 studiepoeng. Kurset fikk i første semester ikke stor nok oppslutning fra studentene og vi håper på neste semester.

2017.
Effectum drev sin virksomhet samlokalisert med Habberstad frem til 31.12. 2017. Både Sølvi og Børge var fylt 71 år og trapper med virksomheten med hjemmekontor i Drammen.

2019.
Vi er nå begge 73. Dessverre er det lite tilgjengelig franchise kompetanse å «kjøpe» i Norge. Dette resultater at vi ennå får  henvendelser. Noen av de vi tror på engasjerer vi oss i som rådgivere.