Ledende innen franchisekunnskap siden 1987 - Ring 9201 2000

Samarbeidspartnere

Anders Thue E1408559952570

Effectum Franchise Consulting samarbeider med ledende virksomheter på områder som er viktige for utvikling og drift av franchisekonsepter.

Et franchisesamarbeid er bygget på innhold som skaper merverdi i samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker, det praktiske og kommersielle grunnlag.

Et godt franchisesamarbeid skal arbeid innen trygge og forutsigbare rammer også juridisk og vi har derfor et tett samarbeid med juridisk kompetanse.

svw-logo

Simonsen Vogt Wiigs rundt 180 advokater bistår nasjonale og internasjonale klienter innen nærmest alle sektorer. Firmaet har kapasitet til å kunne være både spesialiserte og allsidige, og ekspertise til å kunne løse de mest krevende problemstillingene og de største oppdragene. Simonsen Vogt Wiig har lang erfaring med bistand i franchiseforhold. Dette omfatter blant annet bistand med utarbeidelse av franchiseavtaler, revisjon av franchiseavtaler, rettighetsbeskyttelse, tvister, skatte- og avgiftsmessige spørsmål og arbeidsrettslige spørsmål.

Firmaet har i en årrekke samarbeidet med franchisekonsulentene i Effectum Franchise Consulting. Firmaets bistand har vært innenfor en rekke markeder, blant annet en rekke virksomheter innen varehandel og tjenesteytende bransjer.

Anders-Thue2

advokat Anders Thue

Advokat
Direkte +47 909 33 069

Knut-Boye-Norway

advokat Knut Boye

Advokat
Direkte +47 920 30 768