Effektiv kjededrift

Bruk av franchisemetoden forutsetter at konseptet for den lokale enheten er tydelig definert, for kunden og ikke minst for franchisetakeren.

  • hva skal kunden oppleve
  • hva skal franchisetakeren gjøre for å skape fornøyde kunder og egen lønnsomhet
  • arbeidsdelingen mellom franchisetaker og franchisegiver

Et godt franchisekonsept skaper merverdier gjennom å synliggjøre gevinster:

  • stordriftsgevinst, sammen er vi mange og får bedre betingelser
  • markedsgevinst, vi benytter samme varemerke
  • effetiviseringsveinster, rutiner og systemer utvikles et sted og brukes av alle

Verdien av et franchisekonsept er avhengig av hvor godt franchisegiveren har dokumentert og testet sitt konsept.

Tilsammen har dette vist alle som driver kjeder, uansett eier eller organisasjonsform at et tydelig konsept er det beste utgangspunkt for suksess