Boken "Franchise" (2. utgave)

Verdiskapende samarbeid mellom selvstendige parter

Debatten om franchising som driftsform har det siste året fått mye omtale i mediene. Børge Nilssen har skrevet en god og viktig bok om mulighetene og utfordringene som ligger i et franchisesystem.

  • Franchise er en utbredt måte å drive forretningsvirksomhet på, og blir brukt i alle områder av næringslivet for å effektivisere distribusjon av virksomhetens kjerneprodukter eller tjenester. Franchise som metode er gjennomgripende for bedriften, og er like mye en måte å organisere bedriften på som en metode for distribusjon og salg.
  • Boken legger grunnlaget for å forstå de prosessene som danner basisen i all franchise.
  • Boken viser hvordan franchise som organisasjonsform skaper verdier for franchisegiver, franchisetaker og kunde.
  • Boken forklarer hvordan man skaper et franchisekonsept, og hvordan man utvikler de ulike delene av franchisesystemet: franchiseavtalen, franchisepakken og den lokale enheten.
  • Boken viser muligheter og problemstillinger som franchisegiver og franchisetaker må forholde seg til.

Et av Børge Nilssens viktigste poenger, er at et franchisesamarbeid er et samarbeid mellom selvstendige parter.
Gjennom samarbeid og samhandling skal de legge grunnlaget for at kunden oppsøker virksomheten.
"Franchise" er både en bok og et oppslagsverk. Boken er solid og gjennomarbeidet. Den er lettlest og systematisk oppbygget, og den er både praktisk og forståelig.
Boken gir mange gode eksempler på butikkjeder som har lykkes. Dette er en bok for den som søker praktiske løsninger på hvordan man kan gjøre et franchisesystem bedre.

Om forfatteren
Han kalles ofte "Mr Franchise". Børge Nilssen har arbeidet med franchise siden 1972 gjennom etableringen av Norges Franchise Forening og som styremedlem og styreleder.

Han har bred erfaring fra varehandelen gjennom sitt arbeid med butikkutvikling og etablering i Narvesen, Joh. Johannson og Hewlett-Packard.

Han startet Effectum Franchise Consulting i 1987 og har arbeidet med de fleste av Norges 300 franchisesystemer.

Få, om noen i Norge, kan så mye om frachising som Børge Nilssen. Denne kunnskapen avspeiles i boken.

Dette sier lesere om denne boken:

"Denne boken er et "must" for alle som forholder seg til franchise. Det er også en god håndbok som burde være obligatorisk for styremedlemmer og for deg som driver med forretningsutvikling."


Boken koster NOK 355.00.


Få boken sendt rett til deg:

  • Hvilke bok vil du ha?
  • Hvor skal vi sende den?
  • (?)