Forskjellige former for franchise

I løpet av de 35 årene franchise har eksistert som begrep i Norge er franchisemetoden tatt i bruk av stadig flere bransjer og ikke minst på flere måter.  Med bistand fra International Franchise Assosiation kunnskapsbase definerer vi i hovedtypene for franchise:

Produktfranchise og selektiv distribusjon

Produktfranchise er en historisk form for distribusjon og markedsføring av produkter produsert av eller for franchisegiver. Produktfranchise omfatter også systemer hvor franchisegiver helt eller delvis, er distributør av andres produkter som selges under varemerket til franchisegiver. De viktigste forskjellene mellom produktfranchise og vanlig forhandlersamarbeid er større identifikasjon av franchisegivers varemerke, eksklusivitet og bredere samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker. Produkter som krever forhåndsalg eller servise etter salget passet for produktfranchise. Franchisetakeren får eksklusive områder, identifiserte og fokuserte på varemerket og franchisegiver får en god markedsdekning. Distribusjonen av biler er et godt eksempel på produktfranchise. EUs nye gruppeunntak for bilbransjen (2002) setter forbud mot selektiv distribusjon, noe som bl.a. medfører at bilforhandlere vil selge flere merker. Andre områder for produktfranchise og selektiv distribusjon er lastebiler, landbruks- og anleggsutstyr, oljeprodukter, alkohol og ikke alkoholholdige drikker og hørselhjelpemilder.

Produksjonslisens

Virksomheter gir andre virksomheter lisens til å produsere et produkt som er patentert eller produsert på grunnlag av en patentert prosess og beskyttet know how. Hvis samarbeidet også omfatter salg av produktet med eiervirksomhetens  varemerke og involverer løpende konsultasjon og støtte, har samarbeidet signifikante elementer av et franchisesamarbeid.
Den mest kjente formen for denne type samarbeid er leskedrikkprodusentene. Franchisegiver leverer hemmelig sirup og lisenstakeren produserer, pakker og distribuerer leskedrikker som selges under franchisegivers varemerke.

Konvertingsfranchise

Konverteringsfranchise kan skille seg fra formatfranchise fordi selvstendige forhandlere tilslutter seg et franchisesystem.  I et konverteringsfranchisesystem, erverver  franchisegiver kunnskap fra erfarne, etablerte forretningsfolk og samarbeidet starter ofte bare med bruk av et felles varemerke. Målet med konverteringsfranchise er i de fleste tilfeller formatfranchise, men det gjøres individuelle unntak, permanente eller tidsbestemte, for å få med flest mulig fra tidligere samarbeidsform.

Kvasifranchisesamarbeid

Franchisegiver – franchisetaker forvaltningsavtale er et kvasifranchisesamarbeid.  Franchisetaker eier den lokale enheten og har overdratt driften til franchisegivers management og franchisetakeren er i realiteten en passiv investor. Noen hotellkjeder har gjennom slike avtaler egenskaper fra franchising. Investoren står for kapital for å utvikle hotellet og hotelloperatøren sørger for varemerke, reservasjonssystem og utvikler og leverer service.

De siste formene for franchise, direkte – og master franchise er former for franchise som kan benyttes i de øvrige formene for franchise.

Direkte franchise

Direkte franchise er den vanligste formen for franchisesamarbeid. Det betyr at franchisegiver inngår avtale om en lokal enhet med en franchisetaker. Denne formen har etterhvert utviklet seg til at dyktige franchisetakere får en ny avtale for enhet nummer 2 eventuelt flere.

Master franchise

Master Franchise betyr at franchisetakeren, master franchisetaker,  får rettighetene til å bygge ut et format franchisekonsept i et definert marked, vanligvis et nasjonalt marked. Master Franchisetaker tar på seg å tilpasse franchisekonsept til de nasjonale forhold, vanligvis oversette til det nasjonale språk og inngår franchiseavtale med den enkelte franchisetaker. Master Franchisetaker kan velge om han vil bygge ut gjennom franchisetakere eller egen eide enheter.

I noen tilfeller, spesielt på større markeder benytter noen ”area developer, AD” begrepet. Dette betyr at AD ikke inngår avtalen med franchisetaker, den går direkte til franchisegiveren. AD står for rekruttering og oppfølging av franchisetakere i sitt område.