Rådgivning etter behov

Effectum legger stor vekt på at rådgivningen skal være tilpasset kundens behov, situasjon og øvrige ressurser. Derfor starter vi alle oppgaver med å definerer mål, tidsplan og arbeidsdeling. Et franchisekonsept må eies av franchisegiver. Dette betyr at han, i tillegg til konseptet, må strukturere samarbeidet på en slik måte at de aktuelle gevinster kan tas ut. Bare på denne måten kan franchise skape verdier store nok til å skape en vinn-vinn-vinn situasjon.

Utviklingen av et franchisesystem må gjøres i små trinn, selv om kunden ønsker å komme raskt til markedet. Det er kostbart å gjøre feil i etableringsfasen, derfor skal små trinn sørge for at eieren og hans personale forstår grunnlaget for vellykket franchise. På denne måten gjør en de riktige tingene.

Kontakt oss på telefon 2254 0640 eller på mail post@effectum.no for å drøfte en fremgangsmåte som passer deg.