Det er ikke hvor hardt du jobber, det er hvor godt du lærer

Greg Nathan er min ledestjerne, fortsatt.

Etter å ha blitt kjent med Greg (australsk franchiserådgiver og psykolog) forsto jeg mer av hvordan skape god menneskelige forhold i et franchisesystem. Det er samhandling mellom mennesker, med respekt for hverandres roller, som skaper verdier.

 Greg gir oss sine tips ofte, her er TIP#252. n Ode to Elder Brothers and Sisters

På grunn av mengden av informasjon som vi mottar, tillater jeg å trekke konklusjonen først:

Det er ikke hvor hardt du jobber, det er hvor godt du lærer
I Hidden Potential skriver Adam Grant at nøkkelen til å oppnå store ting ikke er hvor begavet du er, eller hvor hardt du jobber, men hvor godt du lærer. Det handler også om karakteren du utvikler underveis ved å gjøre arbeid du tror på og, der det er nødvendig, bootstrapping og ta initiativ til å oppsøke den hjelpen du trenger. 

Så, her er til de banebrytende eldste brødrene og søstrene i verden, og alle mentorene som sjenerøst gir sin tid til å hjelpe andre med å oppnå sitt skjulte potensial.

Les mer
Tilbake til røttene

Jeg har fulgt Odd Reitan i hans reise siden starten med stor respekt for hans filosofi og postulater. "Den som eier disken" vinner, sa professor Anskar Pedersen, NHH på 70 tallet. Odd, Stein Erik Hagen og Per-Erik Ole Burud snudde opp ned på norsk dagligvarehandel nettopp med det:

Sette lokale kjøpmenn i stand til å ta ut gevinstene i tydelige konsepter. Konsepter hvor kampen om kundene var fokus og kjøpmannen bindeleddet og lyttepost.

Rema har vært en suksess, men årene sliter på alt og alle.

Det var derfor med stor glede jeg leste at Rema gikk tilbake til røttene:

 

Les mer
Franchisemetoden i korona
Alle virksomheter er berørt av korona, nasjonalt og internasjonalt. Noen har omsetningsmessig kommet ut på den positive siden, mens de fleste har havnet på den negative siden. Alle har følt på presset om smittvernstiltak, økt arbeidsmengde og fustrasjon. Situasjonen har satt press på franchisemetoden fordi den består av selvstendige næringsdrivende; franchisetakere og franchisegiver. Ikke noen var forberedt på oppgaver som permiteringer, omfattende søknadsprosesser for støtte og utstyr til smittvern. Det er i slike situasjoner kraften i franchisesystemet blir satt på prøve. Er kulturen bygget på gjensidig tillit, åpenhet og respekt vil utfordringene lettere løses. Er kulturen bygget på mitt og ditt blir tonen om mulig ennå tøffere.

For meg oppleves den offenlige tausheten omkring franchisetakerens situasjon urovekkende. 
Jeg savner fellesskapet, Norges Franchise Forening som jeg var med på å etablere i 1973 sammen med en rekke ressurspersoner.
Derfor havner nettadressen norksfranchise.no her hos Effectum. 
Tiden vil vise om det fortsatt er behov.
Les mer
Nyttårsønsker
Kjære franchisegiver

God jul til deg og dine franchisetakere.
Etter et spesielt år er det en glede å ønske dere alle en riktig god jul og et nytt år med mange mange muligheter.

Vi er alle del av en samarbeidsform, franchise. som har gitt deg og ikke minst dine franchisetakere mulighetene til å realisere drømmene. Drømmene til å stå på egne ben, være sin egen sjef, og ikke minst gjøre en forskjell for kundene. Sammen er kraften i et godt dokumentert, testet og gjennomført franchisekonsept, den beste garantien for at kundens forventninger blir oppfylt, hver gang.
Les mer
VITA konkurs avdekker franchisemisbruk!
Vita As er konkurs og ny (også tidligere) eier  driver restene videre under samme varemreke.
I kjølvannet ligger 207 såkalte franchisetaker som med sitt enkeltmannsforetak sitter med mange spørsmål og utfordringer. Et lite antall av disse er tilbudt å fortsette med samme avtale.
En av disse ba meg vurdere avtaleverket,  se mitt notat under.
Funnene i mine vurderinger er nedslående. I mine mer enn 40 års arbeid med franchise i Norge har jeg ikke sett verre eksempel på utnyttelse av mennesker som ønsker å skape sin egen arbeidsplass. 
Ingen av de 207 "franchisetakere" ønsker å stå frem. De ønsker ikke å bli googlet som kranglefanter når de skal igjang igjen!

Les mine konklusjoner og grunnlag og vurder selv!
Les mer
BUA Ordningen låner ut utstyr til sport og friluftsliv enkelt til barn og unge, gratis!
Ved årsskiftet 2020 vil det være 107 lokale utlånsordninger i Norge. Alle drevet under konseptet BUA, et helhetlig konsept for etablering og drift av den lokale virksomheten.

Les mer om soaial franchise:
https://effectum.no/n_94_Sosial-franchising
Les mer
Et franchisekonsept er ikke bedre enn den enkelt franchisetaker!

Det er franchisetakerne som oppfyller kundens forventninger og leverer omsetning. Franchisegiver har en viktig rolle i oppfølging av sine franchisetakere og setter premissene for vinn-vinn-vinn.

Les mer
Mimring i sommersolen

I stille sommermåneder er det godt å rydde litt i minnene.

Les mer

Den viktigste årsaken til at franchise er en meget benyttet metode for å etablere  og ekspandere med nye konsepter, er  franchisetakere!

Les mer
Franchising under press?
I Australia har en rekke negative presseoppslag om franchising de siste 12 måneder skadet renommeet til franchisemetoden.
Les mer
Franchisetakers sterke forpliktelse!

For de fleste kommer det som en stor overraskelse at Franchiseavtalen er meget vanskelig, om ikke umulig, å komme ut av i avtaleperioden.

Les mer
Året 2018
I løpet av året er det igjen satt fokus på bruk av franchisemetoden. Nå spesielt knyttet til franchisetakerrollen.
Les mer
Gode ledertips for franchisegivere
Greg Nathan har lang erfaring i franchise og er en av verdens fremste på konstruktivt samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker.
Les mer
Misfornøyde franchisetakere?
Dagens Næringsliv har siste uke i en rekke artikler påpekt at Remakjøpmenn er misfornøyde. Misnøyen hos de fire kjøpmenn er forskjellig.
Les mer
Franchise situasjonen i Norge 2018

For 31. gang skriver jeg ved innledningen til ny sesong om franchise i Norge.

Les mer
Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter
Partiet Rødt og LO har i årevis arbeidet for å sikre franchisetakere og ansatte hos franchisetakerne rettigheter i franchisegiver selskapet.
Les mer
Europa-parlamentet ønsker harmonisert franchiselovgivning
EU har vært og er viktig for utviklingen av bruk av franchisemetoden i hele Europa, også i Norge.
Les mer
Krav om tydelige juridiske rammer for franchise!

Etter å ha arbeidet med franchise i Norge siden 1972 må jeg innrømme det! NÅ er det behov for tydelige juridiske rammer for bruk av franchisemetoden i Norge!

Les mer
Konsekvenser 2....

Den andre parten i et franchisesamarbeid er franchisetakeren. Vellykkede og fornøyde franchisetakere er det beste tegnet på at franchisegivers franchisesystem er vellykket.

Les mer
Konsekvenser..

De fleste franchisegivere har som regel ærlige hensikter med å etablere et franchisekonsept og bygge det ut gjennom lokale personer som investerer sin tid og egne penger i å drive sin lokale franchise.

Les mer
Manglende kunnskap om franchise?
Etter mer enn 30 års arbeid med franchise er det godt å kunne trekke frem gode eksempler på bruk av franchisemetoden. De gode eksemplene veier godt opp for hovedproblemet, mangel på kunnskap som jeg kommer tilbake til på slutten av innlegget.
Les mer
Hva er det med franchise....
Det er et faktum at franchisemetoden har hatt stor påvirkning på utviklingen i norsk dagligvarehandel siden slutten av 70 tallet og frem til i dag.
Les mer
Det optimale franchisesamarbeidet
Franchisesamarbeidet har siden starten i 1950-årene utviklet seg dramatisk.
Les mer
Muligheter og utfordringer
Effectum har gitt råd og veiledet kunder i bruk av franchisemetoden i snart 30 år. Disse årene har overbevist oss om at franchise er en god metode for samarbeid mellom selvstendige parter, hvis den benyttes på en riktig måte.
Les mer
Godt franchisesystem!
I Finansavisen onsdag 3.februar kunne vi se Espen Hem Jakobsens brede smil og lese om Jobzones gledelige resultater både for hele 2014 og spesielt første måned i 2016.
Les mer
Franchise skaper arbeidsplasser!
I disse omstillingstider ropes det etter nye arbeidsplasser. Franchisemetoden har i de siste 50 år vist seg som en effektiv metode for å skape nye arbeidsplasser.
Les mer
Fryktkultur?
Kultur er en viktig del av et hvert samarbeid, også innen franchisesamarbeid.
Les mer
Sosial franchising

Sosiale franchisekonsepter. I 1995 dukket begrepet sosial franchising opp for første Greenstar Franchise i Pakistan.

Les mer
Franchisegivers egne vurderinger

En franchisegiver skal gjøre mange vurderinger i etableringen av sitt franchisekonsept- og system. 

Les mer
Hva når franchisetaker saksøker franchisegiver?

Flere advokatfirmaer har satset på å forstå og kunne rådgi brukere av franchisemetoden

Les mer
Franchisekonsepter skifter eiere og varemerke.

De siste årene har flere franchisekonsepter og systemer vært i spill.

Les mer
Kunnskap om franchise

Franchise begrepet er i ferd med å bli vannet ut!

Les mer
7 trender som forandrer franchise!
 Vår samarbeidspartner Greg Nathan har trukket seg litt tilbake fra operasjonell drift og tillater seg å se franchise utenfra og ovenfra.
Les mer
Superstar!
Alle som arbeider profesjonellt med med kjeder bekrefter hypotesen om at
de som benytter verktøyene i konseptet og fokuserer innenfor rammene,
er de som oppnår de beste resultatene.
Les mer
Et fagkontor for franchise!

Finansavisen hadde lørdag 1.november et oppslag om rådgivere til varehandelen.

Les mer
Rekruttering av franchisetakere

I Norge har rekruttering av franchisetakere lenge vært en utfordring, men absolutt ikke en umulighet.

Les mer
Høna og eggene

For å forklare noe kan det være nyttig å bruke en metafor. 

Les mer
Riktig drift, uansett eierskap
Kapital- eller industrielle oppkjøp av virksomheter har vært et faktum lenge og øker stadig.
Les mer
Franchisetakeren
Vi har tidligere sett på viktige elementer i franchise som franchisegiver og franchisen. Denne gangen skal vi se på franchisetakeren.
Les mer
Franchisemiljøet i Norge
Franchise er i alle land vurdert og anerkjent som en effektiv metode for å skape arbeidsplasser. Senest opplevde jeg konsernsjefen i Swedbank,
Michael Wolf  stå frem på en konferanse i Stockholm.
Les mer
Franchisen
Denne artikkelen handler om det aller viktigste i et franchisesystem; franchisen. Franchisen er den lokale enheten som franchisetaker driver som selvstendig næringsdrivende.
Les mer
Kundekommunikasjon
Philip Kotler, guru innen markedsføring, lærte oss på 70-tallet om kundeorientering. Han var tydelig på at næringslivet måtte snu seg fra produktorientering til kundeorientering.
Les mer
Status franchise 2013

For 26 året på rad kan Effectum melde at interessen for franchise er på topp.

Les mer
Master Franchise rettigheter

Franchise er en betegnelse på samarbeid mellom selvstendige parter.

Les mer
Verdien av et konsept vs driftsform

I diskusjonene omkring handel av varer og tjenester kommer driftsformen ofte i fokus. Drives de lokale enhetene som egeneide, franchise eller i fellesskap med den lokale driver?

Les mer
Om å lære av sine kunder
Som konsulent med mange kundeoppgaver gjør jeg meg mine refleksjoner. En erfaring er at det er lett å dele opplevelsene i positive og negative opplevelser.
Les mer
Styrke i en enkelt sjekkliste?
Effectum har i vel et år arbeidet tett med Habberstad. Dette betyr at vi bl.a. trekker på Habberstads ressurser. Hilde Seljom er en av disse, en ressurs som er tidligere vel kjent med Effectum og franchise etter å ha vært Effectum konsulent i nesten 7 år for noen år siden. Hilde skriver;
Les mer
Gratis Franchisekurs
Forstå hva og hvorfor benytte franchisemetoden!
Les mer
Jeg tester nyheter her
Jeg tester nyheter her
Les mer
Nå er det sommer!

Effectum tar sommerferie 2013 fra i dag 28.juni og er tilbake 22.juli!

Les mer
Kundetilfredshet og varemerke risiko

En franchisevirksomhet sammen med alle andre bedrifter er i søkelyset hos media, publikum, det offentlige og ikke minst undervisningsinstitusjoner.

Les mer
Finn 7 feil
I utvikling og drift av et franchisekonsept kan det gjøres mange feil. Jeg skal her liste opp de syv vanligste;
Les mer
Franchising i USA vokser igjen
Den internasjonale Franchise Association offentliggjorde sin prognose for 2013 og spår at franchise virksomheter vil fortsette å vokse  litt raskere enn andre virksomheter i forhold til nye arbeidsplasser, ny virksomheter, økonomisk produksjon og BNP bidrag.
Les mer
Innholdet i franchisepakken
Franchisepakken er summen av den kunnskap om etablering og drift av den lokale franchisen 

som franchisetaker får tilgang til i et franchisesamarbeid.
Les mer
Før Middags Treff

Holder deg faglig oppdatert og bygger nettverk

Les mer
DNB forstår franchise
For 15 år siden  Effectum hentet franchisemanager Peter Stern, Natwest Bank for å lære norske banker om mulighetene innen franchise finansiering.
Les mer
Formater
I TV-bransjen kalles programkonsepter formater.
Les mer
Behov for franchisekunnskap?
Frem til 2008 gjennomførte Effectum den årlig Franchisekonferansen og et antall av fagkurs innen franchise. Finanskrisen rammet kurs og konferanse meget hardt og alle våre forsøk høsten 2008 falt til jorden pga. manglende oppslutning.
Les mer
Forretningsutvikling, den andre veien
Kan franchising være en aktuell måte å utvikle virksomheten?
Les mer
Kjederleder Brun og blid
Norges største solstudio konsept Brun og blid styrker sitt konsept. 
Les mer
Franchise på alle arenaer
Franchisemetoden er i dag mer aktuell enn noen sinne!
Les mer
Verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter
Tidligere publisert i Kjedemagasinet  nr 8/2012
Min utmerkede redaktør Knut i Fagbokforlaget var tydelig på valg av tittel til siste utgave av min bok, Franchise. Jeg hadde, som alle andre, brukt uttrykket ”verdiskapende”. Knut liker ikke floskler og lanserte med uttrykket ”verdiøkende”.

 

Les mer
Samarbeidsklima
I et franchisesamarbeid er det nødvendig å ha et godt samarbeidsklima. Klimaet måles enkelt ved å se på kommunikasjonen mellom franchisegiver og franchisetaker, den skriftlige og den muntlige.
Les mer
Hvordan bygge tilhørighet
Rundt om i verden er det mange som forsker på ledelse av franchisekonsepter.
Les mer
Hvorfor klarer ikke vi?
I avisene kunne vi lese at det norske oppkjøpsfondet Herkules kjøper det svenske konseptet Espresso House og skal bygge videre på suksesskonseptet, også i Norge.
Les mer
Kjedeledelse
En kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Leddene i en kjede inneholder 1/kjedekonseptet, 2/kjedeledelsen, 3/rekrutteringsprosessen, 4/opplæringsprosessen og til slutt 5/støtte- og kvalitetssikring.
Les mer
Styret vs franchisegiver
De fleste franchisetakere anbefales, eller pålegges, å etablere aksjeselskap.
Les mer
Økonor og Danske Kæder
Regnskaps- og rådgivningskjeden Økonor har siden etableringen av sitt franchisekonsept i 2001 vokst til å bli en betydelig aktør i bransjen. I 2011 ble Økonor kjøpt opp av finske Accountor Group, som fra før hadde kjøpt Kvestor med sine filialer.
Les mer
Fremsnakking og franchise i USA
Et nytt ord har dukket opp, "fremsnakking". Det betyr det motsatte av "baksnakking" og er derfor et positivt ladet ord. Jeg liker positive ord, det beste eksemplet på det er når mine kunder ønsker et "stramt" konsept. 
Les mer
JobZone, Statoil Fuel&Retail og 500.000 nordmenn
Etter 25 år som rådgivere i bruk av franchisemetoden er det hyggelig å se tilbake på en rekke av våre kunder som har lykkes med sitt forretningskonsept.
Les mer
Franchisetakers lykke?
I arbeidet med å utvikle gode franchisekonsepter er en av suksessfaktorene å skape et konsept som kan gjøre franchisetakere tilfredse eller lykkelige. Effectum oppdaget tidlig at de håndfaste delene av et franchisesamarbeid, som konseptbeskrivelse, franchisepakke og franchiseavtale, ikke var nok til å skape et godt nok samarbeidsklima i et franchisesystem.
Les mer
Franchise i EU tar ikke ut potensialet
Den akademiske interessen for franchisemetoden rundt om i verden er stor og det er alltid hyggelig å oppleve at noen virkelig fatter så stor interesse for faget at de skriver en doktoravhandling.
Les mer
Utfordringer til franchisegivere
På Virkes handelskonferanse i høst presenterte jeg sammen med Rema 1000 femhypoteser med påstander, Rema 1000 presenterte bevisene. Hypotesene bygger på at franchisemetoden er en metode som gir resultater og oppfyller målsettinger.
Les mer
Franchisesamarbeid, 5 hypoteser og påstander!
På Virkes Handelskonferansen 2011 hadde jeg gleden av å kunne legge frem fem hypoteser om hvorfor franchise er en god metode. Mine fem hypoteser var underbygget med noen påstander, og REMA 1000 ved regionsdirektør i Oslo Per Åge Dahl, la frem REMA 1000s bevis for at hypotesene var ekte.
Les mer
Godt nytt franchise år
2012 er i gang. Effectum mener 2012 vil bli det året, hvor det handler om å gjøre det vi er best til, enda bedre.
Les mer
Fokus
Vi opplever alle en sterk økning om kundens oppmerksomhet. Dette preger hverdagen til alle ledd i verdikjedene fra produsenter, mellomledd og sisteledd.
Les mer
Virke nettverk for franchise!!!
Effectum er meget glade for å melde at Hovedorganisasjonen Virke setter i gang et nettverk for franchise.
Les mer
Handelskonfernasen 2011 - Smartere handel
23.november arrangerer Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) Handelskonferansen for første gang.
Les mer
Kjeden som ikke vil være kjede
I siste nummer av Kjedemagasinet blir Slettevoll konseptet presentert. I artikkelen tar de avstand fra begrepet kjede, de vil heller være et ledende konsept for high-end møbler og interiør, ”mye til få”.
Les mer
The Missing Link
Jeg lar meg sjelden vippe av pinnen innenfor franchisefaget, men når jeg opplever at store seriøse franchisegivere ikke tar opplæring av sin franchisetakere på alvor, blir jeg satt ut, et øyeblikk.
Les mer
Utvikling av franchisekonseptet
Utvikling av et franchisekonseptet kan skje fra mange utgangspunkter.
- Egen idemed behov for å komme igang
- Drive lokal virksomhet med et behov for å vokse 
- Nettverk av lokale enheter med behov for å konsolidere og vokse 
Les mer
Hvordan vinne franchistakers hjerte og oppmerksomhet?
Franchise er et samarbeid i evighetens perspektiv. Hvor lang denne evigheten skal være i ditt konsept er avhengig av franchisegivers innsats og franchisetakers forpliktelse. Her er noen tips som kan hjelpe
Les mer
Verdien for felleskapet
Rema 1000 har avholdt sitt Riksmøte i Trondheim med 1000 kjøpmenn fra Norge og Danmark. I Riksmøtet blir vinnere identifisert og hedret. Kiwis samlingssted for å hedre medarbeider og kjøpmenn er Kiwiaden.
Les mer
Statusbilde av norsk franchise mai 2011

Sist publisert i Kjedemagasinet nr.4 2011

Det skjer mye på franchisefronten og jeg forsøker her å gi et statusbilde;

 

Les mer
Bli vant til radikal åpenhet, sier MC DonaldsCRS sjef
CSR er på alles lepper, både i det offentlige og i det private næringsliv. I franchise har vi lenge snakket om åpenhet mellom franchisegiver og franchisetaker, en oppgave det fortsatt gjenstår arbeid på. Dette er en del av CSR som er alles ansvar. 
Les mer
Tre sider av franchisemetoden
Franchise er også en metode for de som allerede driver egen virksomhet, men opplever at de er helt alene. De er alene om å skape innhold i egen virksomhet, i form av sortiment, systemer og nettverk. I dagens konkurransesituasjon krever det mye å velge riktige produkter eller tjenester, få riktige betingelser og ikke minst få oppmerksomhet og bestillingene hos sluttkunden.
Les mer
24774 Franchisebrand globalt!
Effectum kan presentere en oversikt over Franchisebrands globalt. Uttrykket Franchise-brands beskriver at et franchisesystem naturlig nok identifiseres med varemerket. 
Les mer
Hva gjør en konseptrådgiver god?
Jeg bruker betegnelsen konseptrådgiver, eller driftsrådgiver som betegnelse på de personer som skal bistå franchisetaker til å nå sine målsettinger i etablering og drift av konseptet og i tillegg kvalitetssikre bruken av varemerke og konsept.
Les mer
Rekruttering av franchisetakere

Rekruttering av franchisetakere er, etter å ha testet og dokumentert et levedyktig franchisekonsept, den viktigste oppgaven for franchisegiver.

Hva og hvordan skal franchisegiver gjøre det for til enhver tid ha kandidater til eksisterende og fremtidige lokale enheter?

Les mer
Fri og Frank
Ordet franchise betyr opprinnelig frihet og kommer fra det franske begrepet franko, tilsammen blir det FRI OG FRANK!
Les mer
Faghandlerens dilemma
Kjedenes fremvekst fortsetter på stadig flere områder. Nå er det de forskjellige håndverksfagene kjedene overtar. 
Les mer
Bruk av franchisebegrepet, hva mener du?
Stadig flere bruker begrepet franchise og inviterer franchisetakere til å starte egen virksomhet.  I alt for mange tilfeller stiller vi spørsmålet om de virkelig vet eller forstår hva franchise er.
Les mer
Oppgaver 2011
Alle tegn tyder på at veksten i franchise også vokser i 2011. Stadig  flere bransjer og virksomheter etterspør franchisekompetanse. Franchisemetoden egner seg som ekspansjonsmetode i gode tider og som konsolideringsmetode i dårlige tider. 
Les mer
The British & International Franchise Exhibition
The event, supported by UK Trade & Investment, is renowned as one of the world’s leading international franchise exhibitions and will feature a wide range of proven franchised businesses from the UK and overseas.
Les mer
Hva er franchise og hvorfor er franchise en bra foretningsmetode
Etter 25 års arbeid med franchise i Norge er det behov å se på de grunnleggende elementer i franchisemetoden. Det er kommet til mange nye brukere, både som franchisegivere og franchisetakere.
Les mer
Kjøpmannens rolle

Seniorpartner Børge Nilssen

Min far var kjøpmann. Etter en lang karriere som samvirkelagsbestyrer, hvor han forøvrig dro oss hele NordNorge rundt før vi fylte 10 år, etablerte han sin egen dagligvarebutikk. En dagligvarebutikk på den tiden bar mer preg av å være landhandel.

Les mer
Forventninger
I all kommunikasjon mellom mennesker oppstår det forventninger. Mottakeren opplever at disse forventningene skaper entusiasme, tro, glede, håp, eller frykt og mismot.
Les mer
Exit
Et nytt ord fra finans har bitt seg fast i vårt vokabular, exit. 

I franchise sammenheng er dette også aktuelt. Det spesielle i ved bruk av franchisemetoden er at franchisetaker ikke har denne problemstilling, den tar franchisegiver seg av.

Innlegg i Kjedemagasinet nr. 7/2010

Senior partner Børge Nilssen, Effectum Franchise Consulting

Les mer
Franchisepakken, en forklaring

Seniorpartner Børge Nilssen, Effectum Franchise Consulting

Franchisepakken er dokumentasjon på hvordan samarbeidet mellom franchisegiver og franchisetaker skal gjennomføres i daglig drift. Franchisepakken er den dynamiske delen av den juridiske avtalen.

Les mer
Prinsipper for franchises

Senior partner Børge Nilssen, Effectum Franchise Consulting

Etter mange år med utvikling og drift av franchise-konsepter vil jeg oppsummere prinsippene for et vellykket franchisekonsept og samarbeid over tid.

Les mer
Kunnskap om franchise i Norge
Franchise er en forretningsmetode som siden den ble kjent tidlig på 70 tallet har fått betydelige endrede rammebetingelser. 
Les mer
Inntrykk fra dansk franchise
Danske Franchise Forening DFF gjennomførte sin årlige konferanse i april 2010 og vi ser på noen av innleggene fra konferansen.
Les mer
Franchise sim organisasjonsform
Nummer 0210 av MAGMA, siviløkonomenes tidsskrift for økonomi og ledelse, er viet tema «Fleksible organisasjonsformer».
Les mer
Finansiering av franchise
Franchise i USA blir sett på som en effektiv metode for å skape arbeidsplasser. Som vi tidligere meddelte fra IFA konferansen i Texas er Obamas regjering med sitt Small Business Administration (SBA) garantist for en rekke låneordninger, se denne:
Les mer
Myter om franchise
I mangel av evner til å skrive påskekrim, vil jeg i disse tider ta livet av noen myter om franchisesamarbeid.
Les mer
RE/MAX søker master franchisetaker for Norge
Effectum har fått i oppdrag å finne master franchisetaker i Norge.
Med RE/MAX´s historie i Norge er det nødvendig å fremme fakta.
Dette  skjer via media og artikkel i Dagens Nærligsliv er et av tiltakene.
Les mer
Paradokser
I Norge opplever vi paradokser hver dag. Største paradoksene er statens enorme rikdom og vår hverdag med bilkøer og tog som står stille. Når vi nå leser at vårt kloakksystem er i ferd med å smuldre opp, legger vi ansvaret på våre politikere til å forklare hvorfor det skal være slik.
Les mer
Franchiseklipp fra Texas
Som vanlig var det stort å møte 2400 franchise fokuserte mennesker på IFA´s Franchise Convention 2010, denne gangen i San Antonio, Texas.
Les mer
2010 har kommet!
Noen vil hevde at 2010 kom for mange dager siden. For oss i Effectum begynner vi nå forstå at vi er inne i et nytt tiår. Overgangen fra 2009 til 2010 ble umerkelig fordi vi arbeidet kontinuerlig med våre kunder før jul, i julen og nyttår og etter nyttår.
Les mer
Franchisetrender 2010

Ønsker du en titt inn i fremtiden for franchise?

Entrepreneur Magazine er kanskje den tidsskrift og nettsider som skriver og informerer best om franchise

Les mer
Gründerfelle og det motsatte!

Senior partner Børge Nilssen, Effectum Franchise Consulting
Tidligere publisert i Kjedemagasinet

Næringslivsavisene beskriver flittig erfaringer fra grundervirksomhet, både de som har feilet og de som har lykkes.

Les mer
Varemerke beskyttelse
Et av de viktigste elementene i et franchisesamarbeid er varemerket. Det varemerket som franchisekonseptet skal bygge sin posisjon på. En Franchisetaker er helt avhengig av at Franchisegiver har registret varemerket og beskytter det.
Les mer
Hvorfor franchisetakere ikke skal være gründere

Senior partner Børge Nilssen, Effectum Franchise Consulting

I rekrutteringen av franchisetakere blir det ofte hevdet at en franchisetaker må være gründer. Bo Fishback president for grundere ved Kauffmannstiftelsen (USA) argumenterer for at vi må skille på gründer og småbedriftseiere.

Les mer
Den økonomiske modellen
Innholdet i franchisekonseptet er under press fra alle kanter. Konkurransen øker, marginene blir mindre. Kundene krever mer og kostnadene øker. Myndighetene pålegger alle flere oppgaver og kostnadene øker ennå mer.
Les mer
Økt krav til tydelighet
”Aldri så galt at det ikke er godt for noe”. På grunn av dagens markeds- og økonomiske situasjon gjelder dette gamle ordspillet som aldri før. Både franchisegiver og franchisetakerne i et franchisesamarbeid har de siste månedene vært nødt til å fokusere på sitt samarbeidsgrunnlag, franchisekonseptet. Gir konseptet de ønskede resultater, for kunden, for franchisetaker og franchisegiver? Mange franchisesystemer opplever svikt på flere områder, spesielt innenfor omsetning og lønnsomhet både for franchisetaker og franchisegiver. I en slik situasjon må franchisegiver ta tak.
Les mer
«Vi har mistet mye av kontrollen over konseptet gjennom franchiseformen.” Disse uttalelsene kommer fra Pernilla Strandberg i Bagel og Juice, som droppet franchiseformen til fordel for filialdrift.» Sitatet er hentet fra siste nummer av Kjedemagasinet.(2005)
Les mer
Den moderne kjøpmann 2

I forrige artikkel skrev jeg om den moderne kjøpmann i et kjedesystem.

Nå er det jo slik at ikke alle kjøpmenn, selv de moderne, er fornøyd med å være sisteledd i en kjede. De vil mere. Etter mine oppfatninger kan disse inndeles i få enkle kategorier:

Les mer
Den moderne kjøpmannen
I dagens moderne kjedesamarbeid har kjøpmannens rolle forandret seg.
Les mer