Effectum Franchise Consultings forretningsfilosofi

Vår oppgave

Siden 1987 har vi bistått våre kunder i forretningsutvikling ved hjelp av vår kompetanse og erfaring innen franchise. Vi tror på at kraften i franchisemetoden kan hjelpe mennesker til å oppnå finansiell uavhengighet og utløse energi til å prestere på en positiv måte.
Vår oppgave er å utvikle og levere kvalitetstjenester og produkter som kan bidra til at våre kunder kan distribuere sitt forretningskonsept med suksess.
I praksis betyr det at vi bistår franchisegivere, kjeder og andre som ønsker å skape fornøyde sluttbrukere. Dette gjøres gjennom tydelighet i konseptet og gjennom en effektiv arbeidsdeling mellom lokal og sentral enhet. På den måten kan det skapes en vinn – vinn – vinn situasjon;

- for sluttbruker
- for den lokale enheten, franchisetaker
- for den sentrale enheten, franchisegiver.

Vårt fokus

Våre tjenester og produkter omfatter konsulenttjenester, tilrettelegging og gjennomføring av prosesser,
opplæring, undersøkelser, foredrag, bøker og publikasjoner knyttet til franchisemetoden og samarbeid mellom selvstendige parter.

Vi er ærlige på vår egen kjernekompetanse og samarbeider med kvalifiserte partnere på øvrige områder.


Vårt omdømme

Vi arbeider etter etiske retningslinjer for franchise. Vi er med som grunnleggere av Norges Franchise Forening og forholder oss til de etiske reglene for foreningen. Disse setter krav til franchisegiver og franchisetaker om bl.a. gjensidig tillit, sannhet og ærlighet.

Vår rolle er ikke å hjelpe franchisegivere til å maksimere kortsiktig profitt på bekostning av sine franchisetakere, eller hjelpe franchisetakere til å undergrave franchisesystemet.

Vår rolle i samfunnet

Vi ønsker å bidra til en sunn utvikling av franchisemetoden i Norge gjennom deltakelse i debatter, møter og undervisning.

Vi får de kundene vi fortjener

En virksomhet har en tendens til å få de kunder og samarbeidspartnere den fortjener. Hvis du kjenner deg igjen i vår betraktningsmåte, ser vi frem til å samarbeide med deg.