Manglende kunnskap om franchise?

Manglende kunnskap om franchise?

Norsk Franchise er en forening som arbeider for økt kunnskap om etisk bruk av franchisemetoden. På årets Dialogmøte møtte vi flere av de beste; Elkjøp, CircleK og Rema 1000. Alle representert med konsernsjef eller eier. Dette er viktig fordi skal franchise lykkes i må "sjefen" selv forstå og tro på både sitt konsept og på franchise som samarbeidsform.
Som styreleder i Norsk Franchise var det derfor meget hyggelig å hedre Odd Reitan for hans Rema1000 konsept og ikke minst gjennomføring som franchisesystem.

Begrunnelsen for en slik pris fremgår av teksten på diplomet:

Hederspris tildeles Den Norske Franchise Pioneren og Colonialmajoren Odd Reitan. Odd Reitan har gjennom sitt Rema 1000 konsept siden 1979 fremstått som det beste og mest troverdige bevis for bruk av franchisemetoden i Norge.Med sunne holdninger til prinsippene i etiske bruk av franchise, har Odd bygget en virksomhet av mer enn 600 Rema 1000 franchisetakere. Franchisetakere som driver sin egen lokale virksomheter med mer enn 10.000 medarbeidere. Lokale eiere som ser på kunden som sin sjef. Gjennom prinsippene om langsiktighet, åpenhet, rettferdighet og ved å unne og beundre franchisetakerne som tjener penger, har Rema skapt lønnsom vinnerkultur. Både hos franchisetaker og franchisegiver.
Jacob Schram og Jaan Ivar Semlitsch fra CircleK og Elkjøp dokumenterte i dialog med møteleder Aslak Bonde og deltakerne i salen sin kunnskap og tro på franchise.

De er alle gode eksempler på at franchise skaper merverdier også i større selskaper. Jeg og vi i Norsk Franchise vil fortsatt arbeide for økt kunnskap om etiske bruk av franchisemetoden.

Mangel på kunnskap!

Påstanden er at manglende kunnskap om franchise på den ene siden fører til misbruk og på den andre siden fører til uutnyttede muligheter.

Misbruk:

Franchisemetoden kan misbrukes ved at den potensielle franchisegiver:

 • ikke dokumenterer og tester et lønnsomt konsept for den lokale enheten over tid
 • ikke vet eller avstemmer de egenskaper franchisetakeren må ha for å lykkes
 • ikke avstemmer at potensiell franchisetaker forstår konsekvensene av et franchisesamarbeid
 • ikke gir franchisetakere nødvendig opplæring og støtte i starten
 • ikke gjør avvik fra retningslinjene gjeldene

Franchisemetoden kan misbrukes ved at potensielle franchisetakere:

 • ikke gjør grundige undersøkelser før avtalen undertegnes
 • ikke forstår konsekvensene av å drive egen virksomhet innenfor rammene av franchisekonseptet
 • ikke benytter innholdet i franchisekonseptet, men gjør det på sin egen måte


Uutnyttede muligheter:

Manglende kunnskap om franchise hos eksisterende kjeder og ikke minst hos toppledelsen medfører at:

 • endring av et løst kjedesamarbeid blir unødig smertefullt og kostbart
 • løsningen blir å legge om til egeneide enheter som gir ledelsen direkte styring.
 • mange individuelle løsninger, rutiner etableres i motsetning til tydelig konseptdrift
 • mange lokale faller fra
 • hovedkontor funksjonene vokser og kostnadene øker
 • lønnsomheten i de lokale enheten faller over tid
I dette bildet kan vi se på Norsk Shells utvikling fra forhandler eide stasjoner, til franchise drift til konserndrift og tilbake til cluster franchise (franchisetakere med opp til 16 stasjoner) over en 25 års periode.

Vellykket franchisedrift forutsetter at hele ledelsen over tid forstår at franchise som samarbeidsform er et samarbeid med selvstendige mennesker som fortjener respekt, tillit, åpenhet og langsiktighet. Dette setter krav til franchisegivers lederegenskaper.