Konsekvenser 2....

Konsekvenser 2....

En vellykket franchisetaker er en person som har investert i og driver sin egen lokale virksomhet, selv om han eller hun ikke er gründer, men likevel vil være sin egen sjef. Dette er mulig i et franchisesamarbeid fordi franchisegiver setter franchisetaker i stand til å etablere og drive konseptet og løpende følger opp.
I forrige artikkel Konsekvenser drøftet jeg konsekvensene av ansvaret til franchisegiver dersom han ikke lykkes med oppbyggingen av sitt franchisesystem. I konsekvenser 2 vil jeg drøfte franchisetakers ansvar og rolle på samme måte.

Utgangspunktet er at franchisegiveren har hovedansvaret, men den potensielle franchisetaker har for egen del et like stort ansvar. Hvordan kan franchisetakeren ivareta dette ansvaret?

Min erfaring er at skal franchisetaker lykkes, må kandidaten forstå at:

 1. Franchisemetoden er en mulighet for å etablere sin egen lokale virksomhet innenfor rammen av franchisegivers konsept, slik det er testet og dokumentert
 2. Den potensielle franchisetaker må både tro på og forstå franchisegiver og franchisekonseptet
 3. De retningslinjer og den fastlagte arbeidsdeling, gjennom manualer og avtale, beskriver hvordan franchisetaker skal etablere og drive sin lokale franchiseenhet
 4. Undertegning av en Franchiseavtale er en forpliktelse til å drive franchisekonseptet i hele avtaletiden. Det er ingen oppsigelsestid eller angrerett

Dette betyr at den potensielle franchisetaker må gjøre grundige forberedelser og undersøkelser før han eller hun undertegner Franchiseavtalen.

Har jeg satt meg tilstrekkelig inn i franchise for å kunne se aktuelle konsekvensene for meg selv?

Har jeg nok informasjon for å forstå og tro på både franchisegiver og franchisekonseptet?

 • Tilstrekkelig informasjon fra franchisegiver
 • Innhentet og vurdert erfaringer fra eksisterende franchisetakere
 • Gjennomført nødvendige beregninger av mitt prosjekts økonomi?
 • Har jeg nødvendig økonomisk reserve ved uventet utvikling?
 • Tror jeg at franchisegiveren tror på meg?
 • Har jeg fått rimelig tid til å gjøre disse vurderingene før jeg må skrive under avtalen?
 • Avklart med familien og de nærmeste om prosjektet og innsatsen dette innebærer?

Likevel, i alle slike prosesser er det fallgruver. De vanligste er:

 • Franchisegiver eller hans rekrutteringsfirma har dårlig tid og presser på prosessen
 • Franchisetaker kandidaten lar interesse og følelser for franchisekonseptet ta overhånd
 • Franchisetaker tør ikke spørre om nødvendig informasjon eller tilgang til referanser i frykt for ikke å være med i prosessen
 • Franchisetaker forstår ikke eller vil ikke ta inn over seg konsekvensene av de tydelige rammer som franchisesamarbeidet er, og blir fort misfornøyd
Det er mitt håp at både franchisegiver og franchisetaker er seg sitt ansvar bevisst og på den måten legger det beste grunnlaget for et langvarig positivt samarbeid.