Krav om tydelige juridiske rammer for franchise!

Krav om tydelige juridiske rammer for franchise!

På grunn av manglende rammer kan enhver etablere et franchisesystem på sine egne premisser uten overhode forstå suksessfaktorene i metoden, uten å ha lest de etiske regler for franchise og ikke minst uten å ha dokumentert et testetlønnsomt konsept for den lokale franchisen. Denne type franchisegivere er tydelig på hva de krever av franchisetakerne og detaljerer dette tydelig i den juridiske avtalen, med endringsmuligheter, mens deres egne oppgaver er vagt beskrevet som videreutvikling av konseptet.

Hvem som helst skrive en franchiseavtale og få kandidater til å tro på at franchise er en enkel måte å starte egen virksomhet på. Eller som Finansavisen skriver i dobbeltoppslag 12.mars 2018  under personlig økonomi "Forretning i en fei!". I tilfeller hvor franchisetaker føler seg dårlig behandlet og tar dette opp med franchisegiver, kan franchisegiver stille opp med advokater som kan argumentere med at dette er innenfor lovens rammer. En juridisk avtale mellom profesjonelle parter står meget sterk juridisk. I slike tilfeller utmatter franchisegiver som regel (ikke unntak) franchisetaker med stadig nye argumenter. Få franchisetakere orker eller har ressurser til rettsak.

Et vellykket franchisesamarbeid består av fire grunnleggende elementer:

  1. En franchisegiver som tar rollen på alvor og er villig til å dele med franchisetakere.
  2. Et dokumentert, testet lønnsomt helhetlig konsept for den lokale franchisen som er overførbart.
  3. En juridisk avtale som sikrer begge parter forutsigbarhet, åpenhet og langsiktighet
  4. En franchisetaker som har satt seg inn hva franchise er, tror på det og etter å ha innhentet nødvendige opplysninger tror på franchisegiveren og franchisekonseptet
Dette blir mitt fokus! Er du interessert i å bidra til etisk bruk av franchisemetoden hører jeg fra deg! Send meg en mail  borge.nilssen@effectum.no     Alle henvendelser vil selvsagt bli behandlet fortrolig.