Franchise situasjonen i Norge 2018

Franchise situasjonen i Norge 2018

Gjennom disse årene har franchise beveget seg fra å være et fremmedord til å være en metode som har bidratt til at grundere har fått realisert sine hårete mål, som bl.a. Rema med sine mer enn 550 franchiser, til at tusenvis av personer har fått muligheten til å etablere egen lokal virksomhet.

Statusbeskrivelse:

  • Franchise er mer utbredt enn noen gang, med flere nye franchisekonsepter, både nasjonale og internasjonale
  • Det blir flere dyktige franchisegivere og ikke minst dyktige franchisetaker med erfaring fra flere konsepter
  • Franchisebegrepet er utydelig og useriøse aktører har fritt spillerom
  • Seriøse brukere av franchisemetoden bruker ikke begrepet «franchise» for ikke å skade sin egen merkevare
  • Mangel på kunnskap og misbruk fører til misoppfatninger og negative holdninger til franchisemetoden hos politikere, myndigheter og samfunnet forøvrig. Noe vi opplevde med spørsmål i Stortinget.
  • Seriøse franchisegivere setter sitt franchisesamarbeid i spill, ved overetableringer i konkurransen om markedsandeler. Resultatet er kannibalisering og dårlig lønnsomhet for den enkelte franchisetaker
  • Franchisegivere må på grunn av overetablering etablere støttetiltak for at franchisetakere skal overleve. Slike ordninger er vanligvis ikke kontraktsfestet, men bygget på franchisegivers skjønn. Dette igjen fører til at franchisetakerne «holder kjeft» i frykt for ikke å få nødvendig støtte.

Hva er franchise?
Franchise er en metode for ekspansjon, basert på et helhetlig konsept for etablering og drift av en lokal enhet og en metode for personer som ønsker å etablere egen lokal virksomhet.

Hvor utbredt er franchise?
Metoden er benyttet globalt med mer enn 25.000 franchisesystemer eller franchisebrands. I Norge har vi siden tidlig 70 tallet benyttet denne metoden. Metoden benyttes innenfor alle fag og på alle områder. Vi estimerer at det ca. 400 konsepter som benytter franchisemetoden i dag, som tilsammen har mer enn 30.000 lokale franchiseenheter.

Rettslig grunnlag?


Franchisemetoden har i Norge ingen spesifikk rettslig beskyttelse. Resultatet er at franchisegiver, eier av konseptet definerer det selv. Juridisk er franchise vurdert som samarbeid mellom profesjonelle parter, med de krav dette stiller til franchisetaker som i utgangspunktet er en enkeltperson.

Grunnlaget for langsiktig suksess?

Begge parters suksess bygger på et dokumentert og testet lønnsomt helhetlig konsept for den lokale enheten. Videre valg av franchisetakere som har de nødvendige forutsetninger og ressurser som franchisegiver har erfart er nødvendig for å lykkes. Tilslutt et tett samarbeid bygget på gjensidig respekt, åpenhet og langsiktighet.