Franchising under press?

Franchising under press?

Anklager om dårlig oppførsel i kjente, store franchisesystemer ført til en parlamentarisk undersøkelse hvor hundrevis av ulykkelige tidligere og nåværende franchisetakere delte sine historier. Resultatet har vært en nedgang i henvendelser fra fremtidige franchisetakere, innstramning av kredit fra långivere og frustrasjon for de fleste franchisetakere, franchisegiver og rådgivere som gjør arbeider positivt med franchisemetoden.

Min kollega, Greg Nathan i Australia har i årevis arbeidet for etisk bruk av franchisemetoden, har listet opp følgende strategier for vellykkede franchisesystemer. (Fritt oversatt og tolket til norske forhold.)

Børge Nilssen, Effectum Franchise Consulting

Ha kontroll på den lokale franchises lønnsomhet

Utgangspunktet er en prøvet, dokumentert lønnsom lokal enhet og en franchisetaker som har nødvendige egenskaper og ressurser.

Et godt franchisekonsept kjernekunnskap er konseptets suksessfaktorer og lønnsomhetsterskler. Disse må løpende måles og evalueres i et samarbeid mellom franchisegiver og franchisetaker.

Ha et utjevnings system

Kampen om markedsandeler og posisjon er kjent innen alle bransjer. Mange franchisetakere arbeider i kamp om sin lokale posisjon og sliter med å oppnå tilstrekkelig omsetning. Dette fører ofte til en negativ spiral av dårlig omløpshastighet, dårlig kvalitet, misfornøyde kunder og tilslutt en sliten og gretten franchisetaker.

På dette området er den norske dagligvarebransjen i ferd med å ødelegge franchisemetoden. Kampen om markedsandeler fører til kannibalisering med overetableringer, hvor franchisetakere er de sårbare.

Mål franchisetaker tilfredshet

En tilfreds franchisetaker er en god ambassadør for franchisekonseptet. Både mot kundene og ikke minst blant sine franchisekollegaer. Skal dette lykkes må franchisetakerne;

  • Ha glede i det daglige arbeidet
  • Oppnå en rimelig fortjeneste
  • Føle eierskap til konseptet
  • Ha tillit i franchisesystemet
  • Få tilgang til nyttige systemer og relevant støtte
  • Bli rådspurt i viktige saker som påvirker deres virksomhet
Videreutvikling av konseptet og trening av eget personale
Franchisegivers som lykkes, tar strategiske beslutninger har henvisning til deres kultur, merkevareverdier og hva som passer for sine kunder, ansatte og franchisetakere - ikke bare deres aksjonærer. De er tydelige at, i tillegg til bransjen de opererer i, er de i franchising, og de sikrer at de er gode til det.

Dette betyr at de trener franchisepersonalet og deres franchisetakere i hva det betyr å være en del av et gjensidig forretningsforhold hvor alle opererer under samme merke, og må samarbeide for å beholde sitt konkurransefortrinn. Læreprosessen for å opprettholde en sunn franchisekultur pågår, og det må legges inn i franchisegivers lederopplæring og franchisetaker møter og konferanser.