"Naken inn - Naken ut"

Personer som ønsker å drive egen virksomhet, ikke er grundere, men vil drive sin egen virksomhet. Motivasjonen og styrken kommer fra dette ønsket. De er villig, på samme måte som en grunder å «satse alt». Sin egen tid og ressurser i visjonen på å bli sin egen herre for å skape seg en trygg fremtid.

I de senere år har utrykket «naken inn og naken ut» dukket opp i franchisemiljøet. Det betyr at franchisetakeren satser en liten økonomisk risiko, vanligvis en bankgaranti og stiller med sin egen (og ofte sin families) arbeidskraft. Betingelsene i franchiseavtalen og dokumentasjonen er tydelige, med små marginer. Det virkelig eneste som franchisetakerne kan påvirke er lønnskostnader og svinn. Franchisetakeren derfor avhengig av i størst mulig grad arbeide selv for å spare på dyr arbeidskraft. Dessverre opplever mange etter  avtaleperioden ikke å klare å "spare" noe som helst. Det var ikke marginer til det.

Skal franchise i Norge, må franchisetakere oppleve at de kan bygge opp varige verdier for en tryggere framtid. Alle seriøse franchisegivere innser dette og arbeider for lønnsomme franchisetakere.

Børge Nilssen, Effectum.no