Et franchisekonsept er ikke bedre enn den enkelt franchisetaker!

Kunnskap og veiledning om hvordan opptre i kommunikasjon med likeverdige samarbeidspartnere kan gi trygghet i denne rollen og vi byr på dette gjennom heftet Konseptrådgiveren:

 1. Hvorfor bygge gode franchiserelasjoner
 2. Hovedoppgavene
 3. De tre små ordene
 4. Myter
 5. Forventninger
 6. The missing link
 7. Partenes ansvar
 8. De seks fasene i samarbeidet
 9. De viktigste egenskaper
 10. Holdninger
 11. Kunnskap
 12. Erfaring
 13. Hva gjør rådgiveren god?
 14. Verktøy
 15. Franchisetaker besøk
 16. Gjennomføring av besøk
 17. Forbedre effektiviteten
 18. Vennskapsfellen
 19. Konflikter
 20. Konflikthåndtering
 21. Best praksis
 22. Nøkkeltall
 23. Utfordringer
Ønsker du å lese?
Send meg en mail borge.nilssen@effectum.no og du får filen tilbake!

Børge Nilssen