BUA Ordningen låner ut utstyr til sport og friluftsliv enkelt til barn og unge, gratis!

BUA Ordningen låner ut utstyr til sport og friluftsliv enkelt til barn og unge, gratis!

Kjernen i konseptet er et elektronisk utlånssystem, basert på den enkeltes lokale tilbud av utstyr innen overnatting, vann, rulle, alpint og ballspill. Tilgjengelig på nett og på telefonen!
BUA Ordningen drives av Foreningen BUA med en administrasjon på 3 personer, fra høyre på bildet Monica, Anja og Eline.

Effectum og Børge Nilssen er stolte av denne gjengen!

Tidlig i 2017 ble vi kontaktet og møtte da to jenter som hadde en tydelig misjon, de ville gjøre utstyr til sport og fritid tilgjengelig for barn og unge, gratis! På en bærekraftig måte.
Sammen med Monica og Eline dokumenterte vi et helhetlig konsept i BUAs Verktøykasse. Dette innholdet ble testet, kvalitetssikret og finpusset i samarbeid med 5 lokale piloter og en rekke andre gode hjelpere. Samtidig ble et nytt elektronisk utlånsverktøy utviklet. Nye BUA ble lansert sommeren 2018 og utbyggingen kom i gang og fortsetter. Det konseptuelle grunnlaget gjør det mulig å ivareta utbyggingen med en meget liten administrasjon, se bildet!
Følg BUA på www.BUA.io eller på Facebook.

Sosial franchise
Effectum bidro med sin kunnskap og erfaring innen franchise. Dokumentasjon og arbeidsdeling ble bygget på kjente franchiseprinsipper, tydelig dokumentasjon på hva og hvordan, og arbeidsdeling mellom den lokale enheten og konsepteier BUA. Bundet sammen av nødvendige juridiske avtaler, god opplæring og oppfølging. Den viktigste forskjellen i forhold til «vanlige» franchisekonsepter er at BUA tilbyr utlån gratis til sluttbruker. Finansieringen skjer andre steder i verdikjeden. På den måten er det i dag en rekke «sosiale franchisekonsepter» som er gjort bærekraftige omkring i verden.  Les mer.