Nyttårsønsker

Kjære franchisegiver

God jul til deg og dine franchisetakere.
Etter et spesielt år er det en glede å ønske dere alle en riktig god jul og et nytt år med mange mange muligheter.

Vi er alle del av en samarbeidsform, franchise. som har gitt deg og ikke minst dine franchisetakere mulighetene til å realisere drømmene. Drømmene til å stå på egne ben, være sin egen sjef, og ikke minst gjøre en forskjell for kundene. Sammen er kraften i et godt dokumentert, testet og gjennomført franchisekonsept, den beste garantien for at kundens forventninger blir oppfylt, hver gang.

Mange av dere har blitt store og tildeles mektige, med stort antall lokale enheter, drevet av selvstendige franchisetakere. Behovet for støtte vokser og antall personer som arbeider i grensesnittet mellom deg som franchisegiver og franchisetakere øker. 

Det er derfor viktig, hele tiden, å huske hvor du kommer fra. Huske den entusiasme og glede da du startet din første franchise, fant din første franchisetaker og ikke minst satte han eller hun i stand til å arbeide innenfor rammene av konseptet med suksess. 

I denne veksten er det lett å legge lag på lag av funksjoner og ikke minst personer, mellom deg som franchisegiver og dine franchisetakere. Avstanden blir større og dine oppgaver kan skifte fokus.

Gi deg selv derfor noen nyttårsløfter for 2021, et år som virkelig trenger deg og dine evner for å overleve og videreutvikle med ditt konsept.

Nyttårsløfte 1: Se og respektere mine franchisetakere for det arbeidet de gjør, hver dag for å skape fornøyde kunder, som kommer igjen og igjen.

Nyttårsløfte 2: Sørge for at mine medarbeidere alltid, uansett funksjon, forstår at uten  fornøyde franchisetakere, vil vi ikke lykkes. Det er vår felles oppgave å lære opp og respektere franchisetaker slik at de kan utføre sine oppgaver innenfor rammene av konseptet og ikke minst forstå hvorfor. 

Nyttårsløfte 3: Når jeg rekrutterer feil person som franchisetaker eller etablerer en ny franchise på feil sted, skal jeg umiddelbart rydde opp i det. Det er mitt ansvar som franchisegiver å gjøre disse valgene, og det er derfor også mitt ansvar å rydde opp på en slik måte at de berørte ikke må bære hele byrden. 

Ønsker dere alle en fredelig jule- og nyttårshelg.

Lev nå, med hilsen

Børge Nilssen