Gründerfelle og det motsatte!

Gründerfelle og det motsatte!

Grundere beskrives som helter, enten de feiler eller har suksess. Selvfølgelig fortjener de en slik honnør, de våger! Som ekspert på franchisemetoden er det likevel underlig å oppleve hvor enkle feil både grundere og partene rundt de begår:

Case "Mediarusen"

Grunderen starter på grunnlag av en unik ide. En ide som er spennede både for kundene og for media. Den lokale enheten tar av og oppnår et visst omfang, både i form av omsetning og innhold. Media tar tak i caset og gir grunderen et kjempeløft med positiv omtale. Mange der ute ønsker å starte ny virksomhet og henvender seg til grunderen med ønske om å etablere sin egen lokale enhet i samarbeid med grunderen. Grunderen blir veldig stolt over henvendelsene og blir motivert til å la andre etablere seg med sin egen ide, produkter eller tjenester.

Erfaring: Min erfaring er at i 9 av 10 slike tilfeller blir det to tapere. Grunderen som bruker mye engeri og ressurser på å få den lokale part i gang. Det går ut over både hans egen virksomhet og det samarbeidet som er startet. Han har ikke fokus nok på egen utvikling og videreutvikling og partneren får et ufullstendig konsept.

Case "Hønnørprisen"

Grunderen får en hønnørpris for design, forretningide eller produkt. Grunderen blir blendet av rampelyset og påfølgende mediaoppslag. Blendet på en slik måte at han eller hun glemmer å legge stein på stein i utviklingen av konseptet, ikke minst i den forretningsmessige og økonomiske delen av grunnlaget. Dette resulterer ofte i at vedkommende for tilgang på kapital og ekspanderer uten å ha modellen ferdig utviklet.

Erfaring:  Grunderen ekspanderer med flere lokale enheter, enten som egeneide eller franchisedrevne. De fleste av de lokale enhetene tjener ikke penger og må legges ned, grunderen forsvinner og investoren tar over og forsøker å skape et lønnsomt konsept i et forsøk på å sikre investeringen.

Case "Oppkjøpt for strukturering"

Mange grundere blir kjøpt eller lar seg kjøpe opp av struktureringsvirksomheter. Dette skjer i flere bransjer og spesielt innen fastfood, helse og velvære. Hovedgrunnen til at grundere inngår slikt samarbeid er mer et ønske om rask vekst enn å innkassere gevinst.

Erfaring: Et flertall av disse grunderne blir fort borte fra sin egen ide og sin samarbeidspartner. Flere av disse tar med seg ideen sin og virksomhet ut. Det er min oppfatning at dette skyldes store forskjeller i kultur og målsettinger.


To råd til grundere som vil overleve og bli store.

I løpet av mer enn 20 år som franchisekonsulent har jeg møtt og arbeidet med flere titalls grundere, både menn og kvinner. Jeg ønsker med dette å dele to råd som jeg vet virker og som jeg har erfaring fra.

Tålmodighetogstayerevne
Grunderen er av natur utålmodig. På den ene siden er det en av styrkene til en grunder, på den andre siden en svakhet. En grunder har sjelden eller aldri full oversikt over alle deler av virksomheten hans ide vil omfatte i praktisk drift. Det er derfor både fornuftig og nødvendig å teste ut ideen. Gjør det og gjør det selv. Gjør det så lenge det kreves, både for å få kontroll på funksjonene og ikke minst kontroll på lønnsomheten. Gjennom å få det til selv skaffer grunderen seg den kunnskapen og erfaringen som skal til for å lykkes neste gang. Et av argumentene for at grunderen har dårlig tid er frykten for at noen skal stjele ideen og ta fra han mulighetene. Denne frykten er i de fleste tilfeller ubegrunnet. Grunderen er både unik nok og har tid nok.

Bevissthet
Har grunderen ambisjoner om å vokse med flere enheter må han være bevisst på hva ham gjør, hva som skjer og hva resultatene blir, i hele prosessen fra ide til  etablering og drift. Med bevissst mener jeg at han både observerer og dokumenterer. Dette blir hans kunnskap og erfaringsbase som han kan kapitalisere på ved neste etablering, enten han gjør det selv eller setter noen andre i stand til å gjøre det.