2010 har kommet!

2010 har kommet!Det er en hyggelig situasjon, da det er våre kunder vi lever av og for. Kunder som har krevende og interessante utfordringer som vi med vårt erfaring og kompetanse kan bidra til å løse på best mulig måte. Franchise er en metode som fortsatt vokser i omfang. Kunnskapen om hva franchise er og hvordan dette kan benyttes for å oppnå partenes målsettinger blir stadig bedre, men det er forsatt store muligheter å gjøre det bedre. Franchisegiveren må forstå at utgangspunktet for velykket franchise er en utprøvd, dokumentert og lønnsom modell for den lokale enheten, enten det er en butikk, et salgskontor eller en web basert enhet. Franchisetakeren må forstå hans primære oppgave er, ved hjelp av det konseptet han har en rettighet til, å skape fornøyde kunder. Da lykkes både han som selvstendig næringsdrivende, hans lokale kunder er fornøyde og hans franchisegiver kan videreutvikle og forbedre sitt konsept. I dette ligger anerkjennelse og respekt for hverandres roller og en grunnleggende tro på konseptet. Dessverre er for mange franchisesamarbeid preget av det stikk motsatte. På den måten blir det verken lønnsomt, nyttig eller til glede for noen. Begge har et ansvar for å rydde opp i rollene, skape klarhet i forventningene til hverandre og være tydelige i samarbeidet.

Vi ønsker alle et godt 2010.
Børge Nilssen