Franchiseklipp fra Texas

Franchiseklipp fra Texas

Det var min første tur til Texas og etter å ha besøkt USA en rekke ganger fra øst til vest, kan jeg endelig si at jeg virkelig har vært i Amerika. Texanernes holding til sin stat, sitt land og sine militære styrker var både imponerende og tankevekkende. Konferansen markerte også IFAs 50 års jubileum, som med sin start i 1960 har blitt den ledende nasjonale franchise foreningen i verden. På tross av navnet er IFA De forente Staters nasjonale franchiseforening med hovedsete i Washington. Deltakerlisten var natuligvis preget av amerikanske franchisegivere og franchisetakere, men vi møtte franchisemennesker fra hele verden, med et stort innslag fra Fjerne Østen.

Konferansen hadde et omfattende program og for en person er det umulig å få med seg alt. Her er noen av temaene og inntrykkene derfra:


Redefinere sin franchisekunnskap

IFA var tydelig på at mange franchisegivere må redefinere sine kunnskaper om franchise og som franchisegiver. I utviklingen av franchisesystemer, videreutvikling av konsepter, er det stadig flere mennesker i organisasjonen som glemmer hvor det startet, nemlig med franchisemetoden. Dette går ut over en rekke av suksessfaktorene i et velykket franchisesamarbeid, ikke minst forholdet mellom franchisegiver og franchisetaker.


Tillit
Tillit kan bare bygges på god kommunikasjon mellom franchisegiver og franchisetakerne. For å oppnå en slik god kommunikasjon må holdningene hos begge parter være bygget på riktige forventninger.


Franchisetakers involvering

Som Franchisegiver må du sørge for at franchisetakerne er involvert i samarbeidet, lytte til de og ikke minst la de se at du som franchisegiver er villig til å skifte mening, hvis de kommer med meninger og synspunkter som gjør det aktuelt. Det er som kjent ingen skam å snu. Det er franchisegivers ansvar å gi sine franchisetakere verktøy for å kunne lykkes.Holdbar økonomisk modell

Franchisetakere er avhengig av at franchisekonseptets økonomiske modell er levedyktig for franchisetakerne. Gjennom den økonomiske krisen som rammet verden ble det en tankevekker for alle, ikke minst for amerikanske franchisegivere, at franchisekonseptet måtte ha muligheter for at franchisetakerne kunne overleve også i nedgangstider. Resesjonen i USA har også rammet franchiseindustrien hardt og mange konsepter er blitt satt på prøve. For oss som har arbeidet med franchise nesten like lenge som IFA er det motiverende å se at verdens ledende nasjon innen franchise fokuserer så tydelig på dette aspektet.Løse konflikter

I trange tider oppstår konflikter lett. Behovet for å løse slike konflikter på andre måter enn med terminering av samarbeidet er både ønskelig og nødvendig. Den mest vanlige formen med bøter virker ikke etter hensikten når økonomien svikter, men det var få konkrete forslag om andre løsninger.

 
Økonomiske insentiver

Mange franchisegivere har måttet støtte sine franchisetakere økonomisk for at de skulle kunne overleve. Dette kan være en løsning, men det ble presisert at slike insentiver ikke måtte være individuelle, men gjelde alle i den aktuelle perioden, fremlegges med full åpenhet og ikke virke diskriminerende.


Kommunikasjonsstrategi

Utviklingen av sosiale media er stor. Med sosiale media menes Facebook, You Tube, Twitter, Linkedin, Flikr og blogger. Alle som bygger en merkevare, og det gjør alle franchisesystemer, må utvikle en tydelig kommunikasjonsstrategi for bruk av slike media. Vi har allerede sett de første oppsigelsene av ansatte i franchisesystemer på grunn av deres omtale av sin arbeidsplass i slike media. Her har vi alle en stor jobb å gjøre, først å forstå dem, deretter vite hvordan vi skal håndtere dem.


Rådgivende organer

Opprettelse av rådgivende organer mellom franchisegiver og franchisetakerne var et hett tema. Oppsummert var rådene å opprette slike råd så tidlig som mulig i samarbeidet for på den måten å kunne følge stemningene tidlig og best mulig. Holdningen var at medlemmene i slike råd skulle representere de øvrige. Her skal det sies at amerikanske franchisesystemer bygger mer på at franchisetakerne er selvgående og ikke blir fulgt opp alt for ofte av franchisegiver. Min egen erfaring og mening er at medlemmene skal representere sine egne holdninger og erfaring og at franchisegiveren må ha ressurser til å kunne kommunisere med den enkelte franchisegiver i nødvendig grad.


Opplæring

Opplæring av franchisetakeren ved oppstart er alle enig om er viktig, men opplæring er en gjentakende aktivitet i hele samarbeidsperioden. Bare på den måten kan franchisesystemet videreutvikles og være suksessfullt. Det ble lagt stor vekt på at dette dreier seg om voksenopplæring og at virkemidlene måtte tilpasses dette. Maksimalt 10 minutters intervaller med undervisning og deretter trening, case eller andre former for aktiviteter. Utrykket «hvis du tror opplæring er dyrt, prøv uvitenhet» bør treffe fler av oss. Opplæring for at franchisetakeren skal være eksperten på konseptet er målet.


Franchisegivers infrastruktur

Spørsmålet om hva og når franchisegiver skal bygge sin egen organisasjon er aktuell også her hjemme. En av de viktigste funksjonene foruten rekruttering er ressurs til opplæring. En slik funksjon kan i starten kombineres med driftsoppfølging. Personer som skal følge opp driften må være god til å observere, dokumentere og motivere franchisetaker.


Myndighetenes engasjement

Karen Mills som hadde ansvaret for «Small Business Administration» i Obama administrasjonen stilte opp og fortalte om de tiltak som ble satt i gang for å støtte småbedrifter. Franchise er en viktig del av dette; langsiktige lån, driftslån og ikke minst garantier for å oppta eiendomslån. Støtten var i februar 2009 på 730 mill dollar og ble øket i desember med 125 mill. dollar. Det var tydelig at Obama både så og anerkjente franchise som en god og effektiv metode for å skape arbeidsplasser.

Her hjemme arbeider franchisemiljøet fortsatt med at Innovasjon Norge skal forstå hva franchise er.


Leve verdiene

Dina Dwyer-Owens fortalte hvordan hennes selskap tok bedriftens verdibegreper i bruk gjennom hele organisasjonen. Dwyer Gruop har en rekke konsepter innen forskjellige håndverkfag og er store både i og utenfor USA. Deres verdier er knyttet til respekt, integritet, kundefokus og glede, på amerikansk blir anagrammet RICH. Et passende uttrykk for målsettingene både for franchisegiver og franchisetaker.


Franchiseutsiktene i USA

Franchise har hatt en god utvikling i USA, men en liten nedgang i 2008/2009. Utsiktene for de nærmeste årene ser bedre ut.


Bush jr. og andre inntrykk

Det at vi fikk anledning til å høre bl.a. Bush jr. live, oppleve rodeo med både store og små aktører, se Superbowl på sportsbar hvor de fleste holdt med Saints, besøke Wallmart og ikke minst deres lokale utfordrer H.E.B. innen mat, får vi komme tilbake til en annen gang.