Myter om franchise

Myter om franchiseFranchistakeren, en person av kjøtt og blod

Franchisetakeren er en person, en som driver eller vil drive sin egen lokale virksomhet. Ikke et selskap, men en person som tror på det franchisekonsept han eller hun har valgt og er villig til å legge ned et betydelig arbeid for å skape sin egen lokale suksess. Franchise er et partnerskap mellom to selvstendige parter hvor franchisetakeren tror på – og får nødvendig opplæring i konseptet ved etablering og løpende støtte i hele avtaleperioden. Franchisetakeren er en person som over tid har modnet beslutningen om å starte for seg selv. I den senere tid har mange fått god hjelp i en slik prosess av de store bedriftenes behov for nedbemanning.

Myten om selvstendighet

Selvstendighet og ikke minst uavhengighet er noe mennesket strever med hele livet og er en stor motivasjonsfaktor hos personer som starter egen virksomhet. Franchise gir franchisetakeren muligheten til å starte sin egen selvstendige virksomhet lokalt, en virksomhet han eier og disponerer over. Men han er forpliktet til å arbeide innenfor rammene av franchisekonseptet og den juridiske avtalen han har undertegnet på. Dette er den tosidigheten som har gjort franchise til den suksessmetoden den har blitt. Skulle den lokale franchisetakeren på selvstendig grunnlag videreutvikle og drive konseptet etter egne meninger ville både kundens opplevelse og gevinstene i et slikt system smuldre bort. Det er også en myte at det ikke skal skje eller skjer lokal tilpasning av franchisekonsepter. De gode konseptene er flinke, gjennom sine lokale franchisetakere, til å utnytte lokale markedsmuligheter, men innenfor rammene av konseptet.

Myten om at franchisetakeren er underordnet

Selv om franchiseavtalen og resten av elementene i et franchisesystem beskriver hva franchisetakeren skal gjøre, er det franchisetakeren selv som har ansvaret og risikoen for sin egen lokale virksomhet. Han er ikke ansatt av franchisegiveren. Franchisegiver kan heller ikke si opp franchisetakeren uten videre. Franchiseavtalen setter opp klare regler for dette og i utgangspunktet skal det mye til før en franchisegiver kan si opp avtalen. Franchisegivere som prøver å drive sitt franchisesystem på grunnlag av autoritet vil fort oppleve det motsatte av suksess.

Myten om balanse mellom franchisegiver og franchisetaker

Mange som bare ser en del av et franchisesystemet, franchiseavtalen, uttrykker mangel på balanse mellom franchisegiver og franchisetakeren. Et franchisepartnerskap må bygge på at franchisegiver eier, utvikler og driver franchisekonseptet i et partnerskap med franchisetaker. Det er franchisegiver som har ansvaret for at konseptet er testet, har vist lønnsomhet og er dokumentert. I den løpende driften vil enhver profesjonell franchisegiver lytte til erfaringer og meninger fra sine franchisetakere, men det er han som tilslutt må ta beslutningene, det er hans ansvar. At partnerskapet i et franchisesystem skal være rettferdig er selvsagt, hver av partene må ha en fair mulighet til å skape en tilfredstillende arbeidsplass og tjene penger.

Myten om franchisesystemets ufeilbarlighet

Selv om franchisegiveren har testet franchisekonseptet og vist at det både fungerer og er lønnsomt er dette ingen garanti for suksess. En av de viktigste testene videre er om franchisegiver er i stand til å sette en ny person i stand til å etablere og drive franchisekonseptet på et nytt marked med samme suksess. Et hvert franchisekonsept vil aldri bli bedre enn den personen som driver det lokalt. Det er bl.a. derfor vi ser at selv de beste franchisekonseptene har svært varierende resultater. Riktig franchisetaker er halvparten av suksessen til et franchisekonsept.

Myten om at franchisetakeren er kunde

Mange ønsker å betrakte partnerskapet mellom franchisegiver og franchisetaker som et leverandør- kundeforhold. I et franchisesystem vil ingen av partene, verken franchisegiver eller franchisetakeren gå fritt ut i markedet å kjøpe tjenester eller produkter som er nødvendig i den daglige driften. Det meste av dette er definert i franchisesystemet og begge parter har forpliktet seg å følge dette. Franchisegivers oppgave i driften av et franchisesystem er til enhver tid å sørge for at hans franchisetakere har de beste forutsetninger til å oppnå lokal suksess.
Myten om franchisetakeren som kunde er bare riktig i de tilfeller hvor franchisegiveren har to roller. Rollen som leverandør av produkter som er franchisens tilbud til sluttbruker. I disse tilfellene må franchisegiver være troverdig og tydelig på at han kan levere riktige produkter, til riktig kvalitet og pris.

Børge Nilssen