Oppgaver 2011

Oppgaver 2011

Alle tegn tyder på at veksten i franchise også vokser i 2011. Stadig  flere bransjer og virksomheter etterspør franchisekompetanse. Franchisemetoden egner seg som ekspansjonsmetode i gode tider og som konsolideringsmetode i dårlige tider. Effectum Franchise Consulting ser noen klare tegn i det arbeidet våre kunder og vi skal bli bedre på i dette året og årene som kommer:

Krav til langsiktighet:

Anbefalingene fra franchiseeksperter er likevel å velge metoder ut fra mer langsiktige strategier, konjunktur-svingningene er blitt betydelig kortere. I noen selskaper har vi sett at toppledelsens ending av driftsform, fra og til franchise, ikke er med på å øke effektivitet og lønnsomhet. Det er nok å nevne eksemplene ICA Norge og Shell.


Krav til profesjonalitet:

En annen trend er at franchisekonseptene blir profesjonalisert;

–       Mot kunden,
i form av tydeligere budskap og leveranse, kundene forventer å få oppfylt sine forventninger. Flere og flere tilbyr 100% fornøydhetsgaranti.
Likevel er det trist å oppleve at konseptene ikke evner å ivareta den lokale enhetens absolutte fortrinn; den direkte kontakten med kundene, deres behov og tilbakemeldinger til å gjøre konseptene ennå bedre. Det skader ikke konseptet å gi det lille ekstra i lokal sammenheng, vi som kunder forventer det.

–       Mellom samarbeidspartnerne,
arbeidsdelingen mellom de lokale og den sentrale enheten blir tydeligere. Det er bare økonomi i konseptet til å utvikle ting en gang. Franchisetakers ressurser må i større og større grad benyttes til direkte kunderelaterte oppgaver.

Krav til kompetanse:

Franchisegiver må ha grunnleggende kompetanse om drift av den lokale enheten. De mest vellykkede franchisekonsepter er etablert og drevet av personer som selv gjorde det først. God kjede- og konseptdrift bygger på grundig erfaring og kompetanse om drift av den lokale enheten, være seg en butikk, et salgs- eller regnskapskontor eller lignende.

Mange har lett for å glemme at et franchisekonsept er et konsept for etablering og drift av en lokal enhet. De legger større vekt på franchisegivers egen organisasjon, systemer og erfaring.

Krav til kommunikasjon

Profesjonaliteten medfører også at franchisegiver og franchisetakerne ikke snakker forbi hverandre. Deres hverdag har meget forskjellig fokus og horisont, noe som gjør kommunikasjonen vanskelig. Det er imidlertid franchisegivers ansvar å etablere en kommunikasjonskanal til sine franchisetakere som både er effektiv, relevant og forståelig. Franchisegiveren må alltid huske på at målet med det han driver med er å skape resultater i de lokale enhetene, egeneide eller franchisedrevne. Franchisegivers organisasjon er bare et verktøy for å få det til og ikke målet slik alt for mange tror.