Bruk av franchisebegrepet, hva mener du?

Bruk av franchisebegrepet, hva mener du?
  • Skal f.eks.en virksomhet, som på grunn av manglende resultater må avslutte den lokale enheten, kunne benytte begrepet franchise, når de forsøker å få en «franchisetaker» til å overta enheten og drive den videre for egen regning og risiko?
  • Skal en virksomhet som bare tilbyr varepakker, men ingen kunnskap eller erfaring om å etablere og drive en lokal enhet, kunne benytte begrepet franchise?
  • Skal en virksomhet som bare tilbyr samarbeid om et varemerke og kampanjer, kunne benytte begrepet franchise
Eller skal vi, som etter beste evne står for etisk bruk av franchisemetoden,  kunne reagere og ikke minst med å si vår mening når vi ser metoden misbrukt?  Hvis vi ikke gjør bruk av selvjustis, er risikoen for overlater vi den offentlige oppfatningen av franchise til de som ønsker metoden «nord og ned»!

De Europiske etiske regler for franchise, se De europiske etiske regler for franchising
gir gode rammer for bruk av franchise, også i Norge og rammer som virkelig anbefales.

Håper dere viser engasjement og kommenterer mine spørsmål ved å benytte kommentar feltet på våre websider.

Med franchisehilsen

Børge Nilssen