Rekruttering av franchisetakere

Rekruttering av franchisetakere

Jeg vil her sette opp noen klare sjekkpunkter som gjør at denne delen av franchisegivers virksomhet kan gjennomføres på en effektiv og profesjonell måte:


1: Utarbeid en tydelig kravprofil for franchisetakeren.

En kravprofil som tydelig beskriver de kriteria franchisetakeren skal ha innen områdene:

 • Holdninger
 • Kunnskap
 • Ferdigheter
 • Økonomi

2. Rekrutteringsprosess

En prosess som sikrer at begge parter har nødvendig informasjon til å gjøre et riktig valg og bare gjør avtaler som de tror på.

 • Hvordan finne kandidater, annonse, web, munn til munn, sosiale media
 • Effektivt behandle henvendelser mot kravprofil
 • Personlig møte for å bli kjent med kandidaten
 • Personlig møte for å gi kandidaten nødvendig kunnskap for sammen med franchisegiver budsjettere sin lokale enhet
 • Personlig møte for å avstemme tro på hverandre og eventuell gjennomgang av franchiseavtalen
 • Kandidatens egen vurdering og avstemming
 • Undertegning av franchiseavtalen og plan for igangsetting

3. Opplæring, trening og oppstart

Planen for igangsettelse inneholder konkret plan for hvordan franchisegiver skal sette franchisetaker i stand til å bruke franchisekonseptet på en slik måte at han eller hun har muligheter for å lykkes. Dette omfatter opplæring, trening gjennom praktisk å arbeide i en lokal enhet og selvfølgelig å fysisk etablere den lokale enhet.

4. Oppfølgning og støtte

De første månedene i driftsfasen er kritisk i alle oppstarter. Det gjelder enten det går bra eller ikke. Det er viktig at franchisegiver har ressurser både til å følge med og ikke minst tre støttende til.