24774 Franchisebrand globalt!

24774 Franchisebrand globalt!Oversikten er satt sammen av tilgjengelige data fra flere kilder. Dessverre er kildene av variende kvalitet , fra Norge bare Effectum selv, basert på undersøkelsen fra 2004 og vurderinger basert på egne erfaringer.

Dere kan selv studere tallene og se utbredelsen av den mest benyttende forretningsdrift ved siden av egeneide enheter, filialdrift.

Franchise er en annerkjent metode for organisering av samarbeid mellom selvstendige parter. Franchise  sikrer at konseptet når frem til sluttbruker slik som eieren av konseptet utviklet, testet og dokumenterte det lønnsomt. Et vellykket franchisekonsept skaper en vinn-vinn-vinn situasjon, for sluttbruker, for franchisetaker og for franchisegiver.

I denne sammenheng er det trist å oppleve enkelte miljøers motstand mot franchisemetoden. Vi får arbeide med å tilføre kunnskap, kunnskap som kan skape forståelse for hva franchise er.