Hvordan vinne franchistakers hjerte og oppmerksomhet?

Hvordan vinne franchistakers hjerte og oppmerksomhet?:

Koble sammen ditt varemerke og kultur!

Hvordan kan vi best kommuniserer og binde sammen varemerkeverdiene og franchisekulturen?

 1. Grunnlaget er en tydelig beskrivelse av hva varemerket står for i beskrivelsen av ditt franchisekonsept
 2. Varemerket må bygges opp med forankring i eieren/grunnleggeren
 3. Varemerke og kultur er og skal være entydige
 4. Kommuniser historien til varemerket til alle involverte
 5. Sørg for at alle forstår at varemerke og kultur støtter opp om hverandre
 6. Sørg for at alle involverte forstår hvordan de kan gjennomføre og leve opp til varemerke verdiene og kulturen hver dag
 7. Utvikle et tydelig sett av adferdnormer som støtter opp under verdiene og kulturen
 8. Sørg for at varemerke- og kulturverdiene er med i alle deler av virksomheten

Hva er den beste måten å holde kontakt med franchisetakerne og forstå hva som skjer?

1: Regelmessig og effektiv kommunikasjonRettidig, saklig og pålitelig informasjon
2: Forstå og formilde hva som er viktig for franchisetakerne
3: Arbeide for å fortjene franchisetakernes tillit, respekt og utvikle en oppriktig forbindelse
 • Regelmessig og relevant skriftlig informasjon
 • Etabler intranettsidene som et viktig kommunikasjonsplattform
 • Planlegg besøk og samtaler med franchisetakerne
 • Vær tydelig på når du sender informasjon som krever tilbakemelding
 • Vurder nøye bruken av mail, telefon og masseutsendelser
 • Bruk konferansetelefon med grupper av franchisetaker ved behov
 • NB Vær OBS på over kommunikasjon. Franchisetakeren er sjelden skrivebordsarbeider, han skal fokusere på kunder og ansatte.

4: Forum- formell og uformelle

 • Fremme erfaringsutveksling mellom franchisetakerne i møter
 • Del kunnskap og ideer
 • Skap kultur for endring
 • Sett pris på ideer og vær profesjonell i behandlingen av disse
5: Franchisegivers egne ansatte både bør og skal regelmessig arbeide ute hos franchisetakerne. Ikke for å gjøre jobben for dem, men for bedre å kunne forstå og bidra til utvikling av hvordan den lokale enheten drives.
6: Sett pris på vinnere, gode ideer og tips gjennom informasjon til franchisetaker og alle hans ansatte
7: Gjennomfør regelmessige franchisetaker undersøkelser
8: Motiver og ta med franchisetakerne i aktiv deltakelse på det årlige møtet