Kjeden som ikke vil være kjede

Det er godt å høre at det viktigste for Slettevoll er et tydelig konsept hvor kundens opplevelse er fokus. Ikke kjeden, men kundens møte med Slettevollansatte og produktene i butikken. Med andre ord et konsept som bygger på utvalgte kunders behov, et sortiment og metoder for å finne løsninger gjennom kvalifisert personale. Skal dette lykkes i dagens konkurranse må dette settes i system. Systemdrift som ivaretar mulighetene for stordrifts-, markeds- og effektiviseringsgevinster, med plass for å ivareta lokale muligheter, både i markedet og hos de ansatte. Gratulerer Slettevoll og kjedesjef Bjørn-Helge Vik. Paradokset er imidlertid at Vik selv kaller seg kjedesjef?