Godt nytt franchise år

Godt nytt franchise årUtnytte ressursene

Det dreier seg om å utnytte ressursene på en mer effektiv måte uten at det går ut over kundenes forventninger og opplevelse. Franchise er en slik effektiv metode, benyttet på riktig måte, med riktig motivasjon. Franchise er systemdrift. Hva skal vi gjøre og hvordan skal vi gjøre det. Tydelighet på de områder som sikrer forventningene, ikke detaljer på områder som virker byråkratiske og som enklere og bedre kan løses lokalt.

Sentral effektivisering

Franchisegiver må forvalte egen organisasjon med samme nøysomhet som preges av de betingelsene som gis franchisetakeren i samarbeidet.

Historien har vist oss at ikke alle franchisegivere har vært like effektive i eget hus, her er det store muligheter for å bedre resultatene ved forenkling. Konkurranse og forbruksutvikling gjør at kaken til fordeling ikke vokser seg større. Sentral effektivisering er også nødvendig slik at franchisegivere i fremtiden kan tilby sine franchisetakere betingelser som gjør det attraktivt å investere penger og engasjement i en franchise og likevel være fornøyd med egen inntjening.

Tydelige roller

Et viktig grunnlag for positivt samarbeid er tydelige roller. Grunnlaget for all vellykket franchise er to selvstendige parter med definerte og tydelige roller. Har noen flere roller må disse være ekstra tydelige og ikke brukes for å tildekke eller vanskeliggjøre. Dette krever stor integritet fra begge parter, men er ikke umulig ved tydelighet gjennom åpen dokumentasjon.

Ansvarlighet og forpliktelse

Personer som ønsker å drive egen virksomhet som franchisetaker må sette seg inn i og forstå samarbeidsformen. De må sette tydelige krav om nødvendig informasjon og kunnskap fra franchisegiver, og etter at de har gjort en grundig vurdering og beslutning ta ansvaret for driften. Det er et samarbeid mellom to selvstendige parter, bygget på samme konsept, men med tydelig forpliktelse om å skjøtte egen virksomhet gjennom skiftende forhold.

 

Ha et riktig godt og nytt spennende franchise år.