Utfordringer til franchisegivere

Utfordringer til franchisegivere

Som alle andre metoder krever også bruk av franchisemetoden hardt arbeid. Hardt arbeid knyttet til å få den lokale enheten til å ”virke” i alle elementer. En bevist lønnsom lokal enhet er grunnlaget. For meg var det en opplevelse, tidlig på 80tallet, å oppleve Stein Erik Hagens arbeid med Rimi konseptet; 1% margin med 18% bruttofortjeneste og 17% kostnader. For å få dette til arbeidet han praktisk på alle plan, for eksempel med å redusere fra 60 til 40 watts pærer der det var mulig! På samme måte brukte Odd Reitan flere år på å trimme Rema1000 butikken før han satte seg i franchisegiver stolen og lot franchisetakere etablere og drive. Det samme kan sies om mange andre, som bl.a. Tom Rune Graarud og Øyvind Henriksen i JobZone og Nils Arne Harildstad i If Forskrings-senter.

I det følgende vil jeg forsøke å oppsummere utfordringene til nye og eksisterende franchisegivere;

Francgisegiver som menneske

På samme måte som franchisetakeren må være en person må også franchisegiveren være en person, i form av at de menneskelige sidene ved et samarbeid må kunne identifiseres. De viktigste egenskapene franchisegiver må ha, også når franchisegiver virksomheten blir et større foretak, er:

  • Ærlig motivasjon. Med dette mener jeg at franchisegiver forstår hva franchise er og har innhold i franchisen som gir franchisetaker verdiskapning. En typisk feil motivasjon er å benytte metoden bare til å få solgt produkter eller tjenester til franchisetaker
  • Vilje til å dele og unne andre suksess. Den økonomiske modellen for den lokale enheten må gi franchisetaker muligheter for gevinst, store gevinster hvis han eller hun virkelig får det til. Et eksempel på det motsatte er at franchisegiver justerer ned gevinstmulighetene i slike tilfeller.


Etablere og viderutvikle franchisekonsepter

Den først og største utfordringen er å utvikle, bygge ut og kontinuerlig videreutvikle franchisekonseptet, modellen for den lokale enheten. En modell som i oppstarten må testes i praktisk drift, dokumentert og lønnsom. Kontinuerlig utvikling av kjernekunnskapen i konseptet, enten det er sortimentet eller metoder, er nødvendig for å etablere og ikke minst beholde ønsket posisjon. Dette har vi dokumentert mye materiale om og viser til Effectum.no for nærmere beskrivelser.

Identifisere og finne franchisetakeren

Franchisetakeren er på sin side like viktig som konseptet. Franchisegiver må ha identifisert franchisetakers nødvendige egenskaper og bare velge, ihht. De Europeiske Etiske Regler for Franchise, personer som etter undersøkelse har de nødvendige egenskapene. Dette betyr også mennesker som tror på og forstår konseptet.
Den beste måten å finne franchisetakere på er å skape et konsept hvor eksisterende franchisetakere er sannhetsbevis for at ditt konsept skaper fornøyde og glade samarbeidspartnere. De trives med det gjør og tjener penger.

Sette franchisetakere i stand til

Franchisegiver skal sette franchisetaker i stand til, gjennom opplæring og trening å kunne etablere og drive den lokale enheten med suksess.
Bare på den måten kan innholdet i samarbeidet, både hva en samarbeider om og hvordan det skal gjøres, forandres fra informasjon til franchisetakers egen kunnskap.

Løpenede følge opp franchisetakere og sette krav

Et franchisesamarbeid er et langsiktig samarbeid. Skal et slikt samarbeid holde over tid må det pleies, på samme måte som et ekteskap eller vennskap. Det er en gjensidig forpliktelse, begge parter må stille krav til hverandre, på en profesjonell og positiv måte. Grunnlaget ligger i respekt for hverandres roller og at forventningene til en hver tid er avklart.

Bygge kjennskap til varemerket

Franchisegiver må kontinuerlig bygge kjennskap til franchisekonseptet identifisert med varemerket. Bevisst bruk av markedsførings- og PR aktiviteter er i dag ikke avhengig av store budsjetter, men i like stor grad kreativitet og entusiasme for det man gjør. Munn til munn metoden ved hjelp av sosiale medier er i dag en effektiv metode.