Kjedeledelse

Når franchisetaker ikke er med i innholdet er det min beskjedne oppfatning at hvis han eller hun er det svake ledd, er det helt og holdent eieren av konseptets ansvar.

At franchisetaker også har et ansvar er selvsagt, men det ansvaret kan ikke gjøres gjeldene før den potensielle franchisetaker har fått all relevant informasjon om, forstår og tror på konseptet og konsekvensene av å etablere og drive franchisen. Franchisegiveren har et selvstendig ansvar for selv å tro på at franchisetaker forstår.

1/Kjedekonseptet

I enhver kjede er konseptet for den lokale enheten nøkkelen til suksess.

Skal dette oppfylle målsettingene må konsepteier, både som eier av egne lokale enheter eller som franchisegiver, sikre seg at konseptet er drevet i praksis, har vist lønnsomhet og har en tydelig dokumentasjon på hva, arbeidsdeling og hvordan konseptet skal etableres og drives. Suksessen måles i form av fornøyde kunder, lønnsomhet for franchisetaker og inntekter for franchisegiver.

2/Kjedeledelsen

Et kjedekonsept består av mange elementer, men bæres frem av mennesker. Kjedeledelsen er de personer som eier konseptet, har ansvar for å bygge det ut, rekruttere lokale drivere, lære opp og støtte disse i daglig drift. Disse personene skal selvfølgelig tro på konseptet, kunne konseptets funksjoner og innhold og kunne skape resultater gjennom andre. En kjede består på den ene side av produkter eller tjenester, systemer og rutiner, og på den andre siden av mennesker. Begge deler er like viktige.

 3/Rekrutteringsprosessen

Den lokale enheten arbeider alltid i en arbeidsdeling med den sentrale. Innholdet i denne arbeidsdelingen vil avgjøre hvilke holdninger, egenskaper og ferdigheter som den lokale driver skal ha. Eieren av konseptet skal gjennom byggingen av konseptet ha skaffet seg grunnlag for å etablere en tydelig profil på denne personen og etablere en rekrutteringsprosess som sikrer riktig person.

 4/Opplæringsprosessen

Et godt kjedekonsept inneholder kunnskap om å etablere og drive. Kunnskap i form av systemer, rutiner og verktøy. Skal verktøyene kunne utnyttes effektivt må brukeren kunne bruke disse! McDonalds opplærings- og treningsprogram over 48 uker fremstår fortsatt som en utopi for de fleste andre som i beste fall snakker om dager. Det er franchisegivers ansvar å sette franchisetaker i stand til selv å gjennomføre konseptet- og også til å lære opp egne ansatte.

5/Støtte og kvalitetssikring

Er kjeden riktig skrudd sammen er den enkelte lokale enhet en selvstendig enhet med en ansvarlig leder. Den støtte og oppfølging franchisetaker har behov for, etter å ha blitt opplært (satt i stand til), er en forretningsmessig person som kan være partner i drøftinger av målsettinger, tiltak og resultater, i tillegg til å motivere og kvalitetssikre gjennomføringen av driften.