Hvordan bygge tilhørighet

Professor Bill Merrilees fra Griffith University har skrevet et paper om de faktorer som påvirker franchisetakers tilhørighet og lojalitet til varemerket. Varemerket er symbolet på hele samarbeidet i et franchisesystem.

Hovedkonklusjonen er lederskap, og akademisk uttrykt ”Transformational leadership”, på norsk ”Lederskap med troverdighet”. Jo større tilhørighet og identifikasjon franchisetaker føler med varemerket, jo enklere klarer partene å løse utfordringer og tvister.

Effectum bygger sitt arbeid på modellen under. Essensen i denne modellen er grunnmuren for hele samarbeidet. Hvis kulturen spriker blir det mye støy.Hvis den er tydelig og kommunisert med troverdighet, danner den et solid grunnlag.

Greg Nathan, som vi stadig referer til, sier det på denne måten:

Fem trekk for troverdig franchisegiver lederskap:

  1. Viser en klar strategi og retning for merkevaren (inkludert bevissthet for konkurransetrusler og en plan for å håndtere dem).
  2. Være rettferdig og konsekvent i kontakt med alle franchisetakere
    (dette betyr at man har klare retningslinjer og holder seg til dem).
  3. Vis respekt ved å lytte til franchisetakers ideer og bekymringer før de tar viktige avgjørelser. (Merk: lytte betyr ikke enig).
  4. Tydeliggjør verdiene av merkevaren i din egen oppførsel. (Skinnhellighet dreper merkelidenskap som ingenting annet).
  5. Minn franchisetakere som om du bryr deg om deres lønnsomhet like mye som din egen (og sikre at hele supportteam også forstår dette).