Samarbeidsklima

Samarbeidsklima

Et franchisesamarbeid er et bilateralt samarbeid mellom franchisegiver og den enkelte franchisetaker. Det bygger på at franchisegiver har et konsept for den lokale enheten, dokumentert gjennom elementer i franchisepakken. Konseptet skal være testet i praktisk drift, skape fornøyde kunder og ha vist lønnsomhet i den lokale enheten. Lønnsomhet stor nok til å betale franchisegiver en avgift som setter han i stand til å støtte, bygge ut og videreutvikle konseptet. Franchisetaker får rettigheten til å etablere og drive konseptet gjennom en franchiseavtale. Enkelt, ikke sant.

Nå er det engang slik at et franchisesamarbeid er at samarbeid mellom mennesker, med forskjellige roller. Et langsiktig vellykket franchisesamarbeid bygger på at begge parter har de samme holdninger, mål og respekt for hverandres roller.

På tross av dette vil det alltid dukke opp spørsmål eller ulike tolkninger. En god regel for begge parter er å starte med et åpent spørsmål! Det betyr at en tester sin egen mening på en måte som ikke provoserer den andre parten. Slike åpne spørsmål starter alltid med et spørrepronomen. Eks: Hvordan skal jeg forstå….? På den måten oppstår dialog, og man kaster ikke påstander i hodet på hverandre.

I et franchisesamarbeid skal utfordringer løses direkte i en dialog mellom franchisetaker og franchisegiver. Løsninger som berører konseptet, tydeliggjøres i samarbeidsgrunnlaget, oppdateres i franchisepakken og annonseres på intranettet.

Noen ganger føler franchisetaker at de ikke får løst saken på en tilfredsstillende måte og ønsker å starte en franchisetakerforening. for å få med seg flere. En franchisetaker forening kan være en god ting, men denne type motivasjon gir franchisesamarbeidet en ytterligere utfordring. Franchisegiver har ikke noe formelt forhold til en slik organisasjon. Når en slik organisasjon er bygget på;

  • at initiativtaker, som ofte er den som ikke fikk det slik han eller hun ville, bruker de andre som gisler for sitt syn
  • at foreningen engasjerer advokat, noe som i praksis betyr tvist,
blir løsninger av utfordringer i samarbeidet vanskeligere enn nødvendig.

Konklusjonen er;
  • lytt aktivt til hverandres synspunkter
  • vis respekt for hverandres roller
  • se innsats på samme måte som resultat
  • fokus på det positive
  • kombiner tøffe meldinger med empati og fakta
Da er grunnlaget for å skape et godt samarbeidsklima og en vinn-vinn-vinn situasjon tilstede.