Forretningsutvikling, den andre veien

En franchise er det punkt hvor kunden kjøper produktet eller tjenesten. På franchise språket ”den lokale enheten”. Det Janne Carlson kalte ”sannhetens øyeblikk”.

På bakgrunn av ideen eller den eksisterende virksomheten må vi kunne identifisere potensielle kunder, forstå deres behov og etablere en lokal enhet som tilfredsstiller kundens krav og handlemønster. Den lokale enheten kan derfor være en butikk, et kontor, en selger, en web shop e.l. Det avgjørende for valg av form er kundens krav til innhold og opplevelse som skal til for å kjøpe, få levert og få service på en slik måte at det oppfyller forventningene, kommer tilbake og anbefaler til andre.

Vi må som rådgivere forstå ideen. Vi må , i samarbeid med oppdragsgiver identifisere kunden, definere den lokale enheten, med de nødvendige ressursene, med tilstrekkelig innhold for å kunne skape fornøyde kunder. Kravet er at den lokale enheten må kunne drives lønnsomt.

I konkurransen om kundene er det nødvendig å gjøre dette på en smart måte, kunden vil ha verdi for pengene. Den lille selvstendige kjøpmann er i dag en saga blott. Erfaringer fra min fars landhandel; hans vilje og evne til å tilfredsstille sine kunder, druknet i et restvarevarelager av sorte herresokker, etter at den ene kunden hadde fått sine par. Grossisten leverte bare i gross.

Nøkkelordet er arbeidsdeling, den lokale enheten nødvendige innhold defineres slik at den kan kommunisere sitt tilbud, organisere sin lokale virksomhet, levere etter forventningene, skape fornøyde kunder og tjene penger. De andre oppgavene skal løses av andre.

Forretningsutvikling basert på franchisemetoden organiser virksomheten basert på en ide eller en eksisterende lokal virksomhet, den andre veien. Fra kunden til den lokale enheten til den sentrale enheten. Ikke som ”normal” forretningsutvikling, fra den sentrale enheten og ut.

På denne måten blir fokus på kundens behov og de ressurser og verktøy den lokale enheten må ha for å skape fornøyde kunder. Grunnlaget for å kunne drive lønnsomt.

Oppgave 1 er å beskrive den lokale enheten i prosa, økonomi og arbeidsdelingen mellom den sentrale og den lokale enheten.

Oppgave 2 er å identifisere de verktøy som setter ideen i stand til å ta ut stordrifts-, markeds- og effektiviseringsgevinster for å skape verdiøkning slik at det kan bli en vinn-vinn-vinn situasjon. For kunden, for den lokale enheten og den sentrale enheten.

Oppgave 3 er å definere den sentrale enhets mål, oppgaver og krav til ressurser. Strategier og verktøy for rekruttering av franchisetakere, etablering, opplæring, oppfølging, kommunikasjon, kvalitetssikring m.m.

Når disse oppgavene er utført handler gjennomføringen om et samarbeid med mennesker. Selvstendige personer, enten de driver sin egen virksomhet eller er ansatt. Det handler om tydelighet, evne til å skape tilhørighet, respekt for alle rollene i verdikjeden og å utforme oppgaver som føles meningsfylte. Nøkkelen er kommunikasjon og vilje til å dele.