DNB forstår franchise

DNB forstår franchise

Engelske banker hadde lenge hatt egne avdelinger som forsto franchisemetoden og etablert egne avdelinger som innhentet opplysninger, utarbeidet opplegg i samarbeid med franchisegiver og distribuerte informasjon til filialene. Ved nyetablering ble det da enklere for både franchisegiver og franchisetaker å ta kontakt med sin lokale bank. Peter hadde allerede da misjonert for franchise i en rekke land, Norge var nr.22.

Resultater av dette fremstøtet uteble, helt til DNB på konsernnivå satte ned et prosjekt, et prosjekt som har resultert i et eget franchise bank team. Se bilde. Etter grundig arbeid er de nå lett synlig på DNBs omfattende nettside under Bransje og ekspertise.

Vi gleder oss sammen med alle franchiseinteresserte i Norge. Dette øker kompetansen om etisk bruk av franchisemetoden, noe vi virkelig har behov for.