Før Middags Treff

Effectum arbeider med alle sider av samarbeid mellom selvstendige parter. Den tydeligste formen for dette er franchise. I et godt franchisekonsept er det nødvendig å ha forståelsen av hva franchise
er. I tillegg er det viktig å ha et sett av verktøy som setter franchisetaker i stand til å etablere og
drive sin egen virksomhet innenfor de beskrevne rammer.

Vi ønsker med ”Før Middags Treff” å holde våre kunder oppdaterte ved korte innslag om
aktuelle tema, samt å være et møtepunkt rundt franchise.

Du inviteres til vårt første ”FMT”
Tid: 25. april 2013 kl 15.00 - 17.00
Sted: Advokatfirmaet Schjødt, Ruseløkkveien 14, Oslo (til høyre for Konserthuset)
Bevertning: Enkel
Pris: Ingen avgift
Påmelding: post@effectum.no innen 23. april

Last ned hele invitasjonen