Innholdet i franchisepakken

Innholdet i franchisepakkenInnholdet i denne franchisepakken vil
tydelig reflektere verdiøkningen i samarbeidet og det er derfor viktig at innholdet er tydelig, 
har substans og implementeres på en slik måte at det blir tatt i bruk. 
Hvis ikke er franchisesamarbeidet bygget på løs grunn.

Den lokale enheten, franchisen
En franchisepakke består av to hoveddeler. Den første og ofte vanskeligste delen er å beskrive hva franchisen, den lokale enheten skal være. På en kortfattet måte beskrive kunden, tilbudet, arbeidsdelingen, målsettinger og økonomiske muligheter. Denne hva-beskrivelsen uttrykker ofte hvor tydelig virksomheten selv uttrykker seg, i kommunikasjon med kunden, med samarbeidspartneren og ikke minst med medarbeiderne.

Kunnskap om å etablere og drive
Den andre delen består av de rutiner, systemer og retningslinjer franchisetakeren skal forholde seg til og bruke i sin lokale virksomhet. Disse elementene skal, brukt på riktig måte øke verdien av den lokale virksomheten, i forhold til at franchisetakeren starter med blanke ark. Dette setter krav til at franchisegiver har egen kunnskap og erfaring, og i driften av franchisekonseptet evner å samarbeide med alle sine franchisetakere, videreutvikle og forbedre. Prinsippet om å gjøre ting en gang er grunnleggende i all systemdrift, noe som i franchise gir en store effektivitetsgevinster.

Det er en forutsetning at franchisepakken dokumenteres på en slik måte at den kan tilegnes av andre. Det er den kunnskap franchisegiver har ”mellom ørene” som skal overføres til andre og det må skje skriftlig. Dette kan være vanskelig og for å forenkle anbefaler vi at innholdet beskriver hva og hvordan, ikke hvorfor. Hvorfor behandles muntlig i opplæring og trening.

Franchisepakken er ikke et leseverk. Det er et oppslagsverk. Skal en franchisetaker kunne gjøre seg nytte av franchisepakken, verktøykassen, må de selv kunne bruke den. Det betyr å kunne utføre i praksis. Den eneste måten å lære det på er selv å gjennomføre oppgavene gjennom å arbeide i en lokal virksomhet. Etter 40 år med franchise er jeg fortsatt imponert over McDonalds opplæringsprogram før oppstart. Når franchisetakeren har gjennomført opplæringen skal franchisepakken være et enkelt og lett tilgjengelig oppslagsverk.

Det er ikke mange årene siden franchisepakken sto i hyllene i form av ringsterke bind og støvet ned. I dag er det stadig flere muligheter for elektronisk distribusjon som sikrer franchisetakers tilgang og forenkler oppdateringer. For ikke å snakke om mulighetene til å finne det du leter etter på en rask måte. Vi finner stadig flere gode løsninger på effektive elektroniske ”møteplasser” mellom franchisegiver og alle hans franchisetakere. På disse møteplassene finner franchisetaker alltid all informasjon knyttet til samarbeidet oppdatert.

Skal innholdet i franchisepakken være nyttig og skape de forventende gevinster må det brukes, erfares og løpende videreutvikles. Først være i stand til å gjøre, for så å gjøre det bedre ved å foredle.

Dette betyr at franchisetaker skal bruke systemet, rutiner eller informasjonen, ikke å gjøre oppgaven på ”min egen” måte fordi han eller hun ikke vil eller tror på. Det er franchisegivers oppgave, gjennom opplæring, motivasjon og kvalitetssikring å sørge for en slik bruk av franchisepakken.

Et godt franchisekonsept bygger på tydelige verdier og prinsipper og gjennom samarbeid skal begge parter gjøre det til det ”muliges kunst”.
Tidligere publisert i Kjedemagasinet Feb 2013