"Franchiseavtalen var ikke stram nok"

Kunnskapen om hva franchise egentlig er, er lite tilstede i norsk vare- og servicehandel.

Norsk vare- og servicehandel har ivrig benyttet franchisemetoden. Fra 70 tallet og frem til i dag har det blitt etablert mange franchisesystemer. Likevel må vi innse at 57% av dagens 250 franchisesystemer er etablert de siste 10 årene. Dette betyr at alt for mange blir borte. Hovedårsaken til dette er manglende forståelse for helheten i et franchisesystem.  De erfarer at franchise er mer enn en juridisk avtale.

Helheten består først og fremst av en lønnsom modell for den lokale enhet, butikken. En modell som beskriver hva butikken skal være, franchisekonseptet, både for sluttbruker og for den lokale driver, franchisetaker. Videre består helheten av en verktøykasse, franchisepakken, de verktøy som setter franchisetaker i stand til å etablere og drive den lokale enheten. Tilslutt etableres en juridisk avtale, en avtale som tydeliggjør rammene for samarbeidet. Disse tre elementene, franchisekonseptet, franchisepakken, franchiseavtalen er helheten.

Alt for mange franchisegiver setter i gang med ekspansjon på grunnlag av en juridisk avtale. Det er derfor ikke overraskende at franchisetakerne etter hvert utvikler konseptet etter eget hode. De ønsker å tjene penger og overleve. At franchisegiver i ettertid hevder at franchiseavtalen ikke var stram nok, uttrykker på mange måter at pisken ikke var hard nok. Franchisetakeren våget å gjøre sine egne ting uten tanke på konsekvensene ovenfor franchisegiver.

Et godt franchisesystem er den beste måten å kontrollere sitt varemerke og konsept på. Vel og merke hvis det gjøres riktig. Franchisegiver må være tydelig;

Franchisekonsept

Hva skal vi samarbeide om? Et konsept må i dag være tydelig på hva det skal være for sluttbruker og ikke minst for franchisetakeren. Konseptet må være testet lønnsomt, dokumentert og overførbart. En kommende franchisetaker må tro på konseptet.

Franchisepakken

Franchisepakken er et sett av verktøy som franchisetakeren skal benytte i etablering og drift av den lokale enheten. Disse verktøyene må være dokumentert. Gjennom opplæring og trening skal franchisegiver sette franchisetaker i stand til å utnytte verktøyene og på denne måten sikre lønnsom drift.

Franchiseavtalen

Franchiseavtalen setter de juridiske og formelle rammene omkring samarbeidet.

På grunnlag av disse elementene, som utgjør 50% av suksessen,  er relasjonene mellom franchisegiver resten av suksessen.

Franchisegiveren skal bare inngå avtale med franchisetakere som har de egenskapene som skal til for å lykkes med hans konsept. Franchisegiveren skal gjennom opplæring og trening sette franchisetakeren i stand til å etablere og drive konseptet og i tillegg løpende støtte franchisetakeren i hans drift.

Alt for mange franchisegiver tar for lett på sin rolle. De blir blendet av at noen kommer til dem og gjerne vil åpne en tilsvarende butikk. Dessverre, de lar de sette i gang. På grunnlag av en juridisk avtale. Ofte  har franchisegiver selv ikke identifisert suksesskriteriene og langt mindre dokumentert disse på en slik måte at franchisetakeren kan tilegne seg disse. Franchisegiveren har heller ikke ressurser til, verken å lære eller følge opp franchisetakeren i hans drift. Han er for langt borte.

Bagel & Juice hadde vært tjent med å ansette Pernilla Standberg tidligere. Da hadde hun hatt driftsrutiner, varemerke og nødvendig dokumentasjon på plass for å etablere suksessfulle Bagel & Juice enheter. På franchise eller gjennom egeneide enheter. Da hadde både eierne og de første prøvekanin franchisetakerne spart mange penger.